SV
  • International

  • English Version EN

Juzo Symposier

Vill du eller dina specialistläkare och terapeuter fördjupa era fackkunskaper? Juzo Akademi bjuder in er till symposiet. Här väntar dig intressanta föredrag, workshoppar och stimulerande diskussioner – anmäl dig nu!

Flebologi, lymfologi, ärrbehandling och ortopedi – i praktiken kräver dessa ämnesområden solida kunskaper, inlevelseförmåga och ständig vidareutbildning.

Juzo Akademi ger vägledning och erbjuder med sina överregionala symposier en plattform för tvärvetenskapligt och interprofessionellt utbyte.

Diskutera med medicinare, terapeuter, specialister och annan medicinsk personal och få en inblick i de nya vetenskapliga rönen.

Dace Zanker

Din kontaktperson
Juzo Akademi