SV
 • International

 • English Version EN

Lipödem

Vid lipödem lagras sjukliga fettceller på specifika ställen på kroppen. På dessa drabbade ställen är vävnaden känslig för tryck och smärta och har en stor benägenhet bilda blåmärken (hematom). I början av sjukdomen finns fettansamlingarna framför allt nedanför naveln, dvs. på stuss, höfter och ben. Senare kan även armarna drabbas. Ett lipödem som sträcker sig över lår och höfter kallas också ”ridbyxlår”.

Självkontroll

Lymf- eller lipödem?

För att åskådliggöra skillnaderna mellan de båda sjukdomsbilderna lymf- och lipödem har vi sammanställt de viktigaste differentieringskriterierna.

LYMFÖDEMLIPÖDEM

Ödemets framträdande

asymmetrisktsymmetriskt
Tryckkänsla som smärtarnejja
Blåmärken (hematom)nejja
Rosfeber (erysipelas)frekventnej

Svullnad på

fot- och/eller handryggen

janej

Viktigt: Denna självkontroll ersätter inte ett läkarbesök. Ett läkarbesök är nödvändigt för att rätt diagnos ska kunna ställas.


Lipödem

Lipödem (grekiska lip = fett) är en störning i fettfördelningen. Nästan bara kvinnor drabbas av lipödem, eftersom deras vävnad har en annan struktur än männens. Anlaget för lipödem ligger förmodligen i generna hos de drabbade. Kronisk sjukdom utlöses oftast av hormonomställningar i kroppen, t.ex. vid pubertet, graviditet eller klimakterium. Om sjukdomen redan har uppkommit kan hormonomställningar göra att symptomen förvärras. 


Symptom

Ofta tar det tyvärr väldigt lång tid innan diagnosen lipödem ställs. I många fall sker en förväxling med fetma. Båda förekommer ofta samtidigt, vilket gör det svårt att skilja på de båda sjukdomarna. Med hjälp av följande punkter kan du ta reda på om du eventuellt lider av lipödem. 

Grafik symptom lipödem

Yttre symptom
Det finns vissa yttre tecken som är väldigt typiska för ett lipödem: 

 • Båda benen och/eller armarna är oproportionerligt stora. Fötterna och händerna är smala och inte svullna.
 • Kroppen ser oproportionerlig ut. Överkroppen är förhållandevis smal och stussen, höfterna och benen och/eller armarna betydligt större.
 • Klädstorleken för över- och underkroppen skiljer sig extremt åt.
 • Man har väldigt lätt att få blåmärken.
 • Träning, sunda matvanor eller dieter påverkar inte de berörda ställena, de blir inte mindre eller bara marginellt mindre
   

Inre symptom
Förutom de synliga tecknen finns det symptom som kan tyda på ett lipödem. Dessa symptom kan förstärkas ytterligare efter att man har suttit eller stått länge, under dagens lopp eller på grund av värme:

 • Vävnaden är extremt känslig för beröring
 • Smärta vid tryck
 • Tyngdkänsla i benen på grund av ökad fettvävnad och vätska som ansamlas i vävnaden

Om du upptäcker ett eller flera tecken bör du kontakta läkare. Det är viktigt med en tidig diagnos för att säkerställa optimal behandling och kunna motverka att ödemet försämras. 
 


Behandlingskoncept

Genom tidig diagnos kan man förebygga en försämring av lipödemet. Eftersom lipödem är en kronisk sjukdom kommer du att vara tvungen att leva med den.

Du kan påverka omfattningen och eventuella följder av lipödemet i positiv riktning samt lindra besvär genom konsekvent behandling. Det är viktigt att du accepterar din kropp och din sjukdom och påbörjar behandling så tidigt som möjligt och att du följer den under lång tid, så att du lär dig att hantera sjukdomen på bästa sätt.

Vid lipödem hjälper varken dieter eller fastekurer, eftersom de inte gör att fettet minskar på de drabbade ställena. Fettet kommer bara att minska på ”friska” delar av kroppen. Därför är sådana behandlingar inte ändamålsenliga för lipödem. Men generellt gäller ändå en sund kost, motion och idrott med kompressionsprodukter. Lipödem kan inte botas med mediciner.

Ett lipödem behandlas med kombinerad fysikalisk ödemterapi (KFÖ) med manuellt lymfdränage (MLD) och kompressionsbehandling som ger stöd (konservativ metod), eventuellt i kombination med apperativ intermittent kompressionsbehandling (AIK). Den delas in i två faser (fas 1: avsvällningsfasen, fas 2: underhålls-/optimeringsfasen).

Operativa metoder

För vissa patienter kan det även bli aktuellt med operativa ingrepp, t.ex. fettsugning (liposuction) och därefter ibland nödvändiga plastikkirurgiska ingrepp. Detta måste dock avgöras individuellt från fall till fall av den behandlande läkaren, och det förutsätter att en konservativ behandlingsmetod konsekvent har utförts dessförinnan.

Fettsugning – ett annat alternativ inom lipödembehandling
Den ökade fettvävnaden kan bara tas bort med liposuction, dvs. fettsugning. Detta bör göras först efter att en konsekvent konservativ behandling har genomförts.
Men inte heller fettsugning garanterar att lipödemet botas. Besvären kan dock periodvis lindras med denna metod.
Om du överväger fettsugning måste du kontakta en eller flera läkare för att få information om möjliga resultat, risker och biverkningar samt om kostnader och långtidsresultat. Endast i ett fåtal fall betalas kostnaderna för fettsugning av sjukkassan. Kostnaden för kompressionsprodukter betalas däremot i de flesta fall.

Öppenvård eller slutenvård?
Om lymf- eller lipödem behandlas i öppenvård eller slutenvård beror framför allt på i vilket stadium ödemen är och eventuella andra sjukdomar. Av flera anledningar kan det vara en fördel att behandla ett ödem stationärt:

 • Symptomen kan bara förbättras om behandlingen sker utan avbrott, fullständigt och kontinuerligt, dvs. helst dagligen, i avsvällningsfasen (KFÖ fas 1). Om behandlingen avbryts kan diagnosen och symptomen försämras.
 • Intensiva åtgärder kan krävas för att minska lymf- eller lipödemets omfattning avsevärt, särskilt vid framskriden sjukdom. Ibland kan behandlingen uppta en stor del av dagen. I sådana fall är en öppenvårdsbehandling inte alltid möjlig.
 • Endast genom daglig användning av kompressionsbandage i avsvällningsfasen eller kompressionsprodukter i underhållsfasen går det att få ett synligt resultat som kan upprätthållas under lång tid. Ofta kan motivationen minska just i behandlingens underhållsfas. En slutenvårdsbehandling med konsekvent avsvällningsbehandling och därav resulterande minskning av volym och smärta kan dessutom bidra till konsekvent användning av kompressionsprodukter även i fortsättningen.
 • En slutenvårdsbehandling omfattar dessutom fler viktiga stödåtgärder, t.ex. hudvård, kostrådgivning, smärtterapi, träning, psykologiskt stöd eller anvisningar för självbehandling. En intensiv avsvällningsfas och inlärning av korrekt självbehandling kan även genomföras i öppenvården på mottagningar med fokus på lymfologi.

Komplikationer

Hur ett lipolymfödem uppstår

Särskilt i framskridna stadier av lipödem bildas ofta ett s.k. lipolymfödem, vilket förklarades på sidorna om lymfödem.

Förutom det redan befintliga lipödemet uppstår här även en störning i lymfflödet. Denna blandningsform uppstår genom att lymfkärlen blir trängre på grund av att fettvävnaden ökar kraftigt. Lymfan kan inte längre rinna bort ordentligt och ansamlas i vävnaden.

Lymfödemet utvecklas inom ramen för en lipödemsjukdom och uppkommer oftast symmetriskt till skillnad mot normalt ensidigt.
 

Ortopediska följdskador

På grund av ökad volym på benens insida kan rörligheten och gångmönstret påverkas avsevärt. Följden kan bli felaktiga ställningar i fot-, knä- och höftleder.

 

Skador i vensystemet

Om du diagnostiseras med lipödem rekommenderas även en flebologisk undersökning av venerna, eftersom vensystemet kan ta skada av ett lipödem. Genom tidig upptäckt av en felfunktion i venerna kan ytliga åderbråck och skador i det djupa vensystemet undvikas och befintliga venbesvär behandlas. 

Information om möjliga vensjukdomar finns på vår flebologisida.