SV
  • International

  • English Version EN

Snabbfakta om ödem

Läs mer om vad som är ett ödem, hur det kan behandlas med kompression och vad som är skillnaden mellan lymfödem och lipödem.

Vad är ett ödem?

Ödem är svullnader som orsakas av vätskeansamlingar. Om ödem inte bildas efter en skada eller operation är det vanligtvis ett tecken på att kroppens egen vätskebalans är rubbad och inte längre fungerar som den ska.  Kärlsystemet kan inte transportera bort vätskan ordentligt, vilket gör att den samlas i vävnaden.

Vilka typer av ödem finns det?

Ödem kan klassificeras enligt olika kriterier, såsom orsak,  plats, form och förlopp.  
Inom lymfologin fokuserar vi främst på lymfödem och lipödem samt deras blandningsformer.

Lymfödem

Kvinna med lymfödem

Om lymfsystemet är så skadat att den proteinhaltiga lymfvätskan inte längre kan transporteras bort i tillräcklig omfattning, samlas den i vävnaden och lymfödem utvecklas. Lymfödem förekommer framför allt i extremiteterna och påverkar mestadels benen på grund av gravitationen. Kraftiga svullnader med spänningskänsla uppträder i de drabbade områdena. Dessa svullnader medför ofta stora rörelsebegränsningar och ytterligare komplikationer.
 

Lipödem

Lipödemets stadier

Lipödem är en kronisk störning i fettvävnaden. Sjuka fettceller ökar i antal eller storlek och lagras i vissa kroppsdelar. På så vis ökar mängden fettvävnad i underhuden i de drabbade områdena, vilket även leder till att man samlar på sig vatten. På grund av olika vävnadsstruktur drabbas nästan bara kvinnor av sjukdomen. Lipödem bryter mestadels ut i samband med hormonförändringar som till exempel i puberteten, under en graviditet eller i klimakteriet.

Lymf- eller lipödem – så känner du igen skillnaden:

Hur behandlar man ödem?

Tyvärr är både lymf- och lipödem kroniska sjukdomar som inte går att bota. Därför är det viktigt att agera omedelbart för att stoppa sjukdomens förlopp, undvika ytterligare följder och låta patienten få en vardag utan större begränsningar.

Komplex fysikalisk ödemterapi (KFÖ) består av de fem grundpelarna manuellt lymfdränage (MLD), kompressionsbehandling, hudvård och hygien, avsvällande rörelse- och andningsterapi och egenvård. En individuellt anpassad flatstickad kompressionsbehandling är avgörande för långvariga behandlingsresultat.


Det här är du kanske också intresserad av

Kategorier

Vill du få koll på det senaste via mejl? Se då till att anmäla dig till Juzos nyhetsbrev för fackhandeln!