SV
  • International

  • English Version EN

Tips för en framgångsrik ärrbehandling

Ta reda på hur dina patienter kan främja läkningsprocessen och förbättra resultatet av ärrbehandlingen genom aktiv självbehandling. Självbehandlingen är en avgörande faktor i ärrbehandlingen. Utan patientens medverkan kan inte ens det bästa hjälpmedlet ge avsedd effekt.

Behandlingens inledningsfas

I normalfallet inleds kompressionsbehandlingen av ett ärr först så snart såret har läkt ihop fullständigt. Användning av en produkt i samband med befintliga sår kräver alltid samråd med läkare. På läkares inrådan kan en kompressionsprodukt användas över mindre sår ovanpå ett förband eller en kompress. Ännu ej helt läkta sår kan därmed läka extra snabbt och utan komplikationer under kompressionstryck.


Användningstid

Vid användning av kompressionsprodukten ska läkares ordination följas fullt ut. Endast då kan ett optimalt behandlingsresultat uppnås. Initialt kan det kännas ovant att använda produkten, men i regel vänjer man sig snabbt. Ärr läks och förändras i normalfallet i upp till 2 år efter uppkomsten. Under denna tid är det meningsfullt att använda en kompressionsprodukt.

Läkare i samtal med en patient

Mobilisering

Genom daglig insmörjning och massage hålls ärrvävnaden smidig. Initialt ska massagen utföras försiktigt. När ärret börjar hårdna eller integreras med omgivande vävnad kan man även massera hårdare efter samråd med läkare. Så snart man märker att ärret begränsar rörligheten eller orsakar smärta, kan behandlingen även kräva fysio- eller ergoterapi. Detta bör ske i samråd med läkare.

Solstrålning

Utsätt inte ärret för direkt solljus. Täck det och skydda med solkräm. Enbart kläderna filtrerar inte solljuset fullständigt. Direkt solljus kan även leda till bildande av hypertrofiska ärr vilket kan orsaka mörka missfärgningar av ärrvävnaden.

Solkräm på en axel

Hygien

Hygienen är A och O under ärrbehandling. För att förebygga inflammationer ska ärrområdet alltid hållas rent. Särskilt i början av behandlingen ska läkares rekommendationer om rengöring av ärret följas.

Rengöring av kompressionsprodukter

För god hygien är det viktigt att tvätta kompressionsprodukten dagligen. Du kan tvätta dina kompressionsprodukter i tvättmaskinens fintvättsprogram i upp till 40 °C. Enbart genom daglig rengöring upprätthålls de elastiska egenskaperna över tid och motverkar ansamling av rester av hudflagor, salvor, smuts och dammpartiklar. Vi rekommenderar att du alltid använder vårt milda Juzo Specialtvättmedel.  Använd inte sköljmedel eftersom mjukgöringsmedel angriper kompressionstrådarna!

Kvinna som hänger tvätt

Ärrbehandling hos barn

Barn behöver ännu mer stöd än vuxna för att medverka till ett framgångsrikt läkningsresultat över tid. Det gör ärrbehandlingen till en krävande uppgift, både för barnet i fråga, föräldrarna och omgivningen.

Den lilla hjälpredan Julius” är en rolig fantasifigur som hjälper drabbade barn och deras föräldrar genom den svåra tiden efter en olycka. Han ger de unga hjältarna mod, tröstar och gör det enklare att bära kompressionsprodukten konsekvent.

Julius, den lilla hjälpredan

Det här är du kanske också intresserad av

Kategorier

Vill du få koll på det senaste via mejl? Se då till att anmäla dig till Juzos nyhetsbrev för fackhandeln!