SV
  • International

  • English Version EN

Support · Konsultation · Utbildning

Har Du frågor  kring måttagning, val av material eller olika behandlingsalternativ? Har Du patientfall du önskar hjälp med?

Vi erbjuder olika möjligheter till support och utbildning, utifrån just dina behov och önskemål. Vi ger dig ”verktyg”, tips och material som underlättar arbetet med utprovning och måttagning.  

Tveka inte att ta kontakt med Juzo Scandinavia. Vi vill vara din närmaste support.

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer vid möten och konsultationer

Medical Advicer

Jag är sjuksköterska med många års erfarenhet av sår och kompressionsbehandling. Under 15 år har jag som produktspecialist jobbat ”nära vården” med produktlösningar för de flesta typer av ödem. Jag handleder, utbildar och konsulteras efter behov och önskemål. 
Jag brinner för mitt arbete och vill vara en tillgång , om behovet finns.

Daniel Broman

Contact Form

Har du några frågor? Skicka dina uppgifter och vad du vill ha info om, så kontaktar vi dig.

* Fält markerade med denna markering är obligatoriska fält