NL
  • International

  • English Version EN

Privacyverklaring conform de Algemene verordening gegevensbescherming

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

1.1 Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en wij danken u voor uw belangstelling. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn hierbij alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. 

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is Julius Zorn GmbH, Juliusplatz 1, 86551 Aichach, Deutschland, Tel.: +49 (0)8251 901 0, Fax: 0800 08 35 393, E-Mail: info@juzo.de. De voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. 

1.3 De verwerkingsverantwoordelijke heeft voor deze website een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die als volgt kan worden bereikt: "Fr. RA Sabine Schenk, Anwaltskanzlei Schenk Datenschutz Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Auf der Wies 18, 87727 Babenhausen, Tel: 08333 / 926936-0, Email: datenschutz@juzo.de

1.4 Deze website maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bv. bestellingen of aanvragen die u naar de verwerkingsverantwoordelijke stuurt) gebruik van SSL- en TLS-versleuteling. U kunt een vergrendelde verbinding herkennen aan de tekenreeks 'https://’ en het vergrendelingspictogram in de adresbalk van uw browser.

2) Gegevensverzameling bij het bezoek aan onze website

Bij louter informatief gebruik van onze website, dus wanneer u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogeheten serverlogboeken). Als u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website voor u weer te geven: 

- Welke website van ons u bezoekt 
- Datum en tijd van het bezoek 
- Verzonden gegevensvolume in bytes 
- Vanaf welke internetpagina u op de website terecht bent gekomen 
- Gebruikte browser 
- Gebruikt besturingssysteem 
- Gebruikt IP-adres (eventueel geanonimiseerd) 

De verwerking vindt plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij verbetering van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden. Wij behouden ons evenwel het recht voor de serverlogboeken achteraf te controleren, mochten er concrete aanwijzingen zijn die op onwettig gebruik duiden.

3) Cookies

3.1 Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op diverse pagina's zogeheten cookies. Daarbij gaat het om kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Sommige door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, dus na het afsluiten van uw browser, weer verwijderd (zogeheten sessiecookies). Andere cookies blijven op uw computer aanwezig en stellen ons of onze partnerondernemingen (cookies van derden) in staat uw browser bij een volgend bezoek te herkennen (permanente cookies). Als er cookies worden geplaatst, dan verzamelen en verwerken deze persoonlijke gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens, en IP-adressen. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde tijdsduur. Deze periode kan per cookie verschillen. 

De cookies worden deels gebruikt om het bestelproces via de opslag van instellingen te vereenvoudigen (bijvoorbeeld door de inhoud van een virtuele winkelmand voor een later bezoek aan de website te onthouden). Indien via specifieke cookies van ons ook persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b), AVG voor uitvoering van de overeenkomst of overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG ter bescherming van onze gerechtvaardigd belangen bij het optimaal functioneren van de website en het creëren van een klantvriendelijke en effectieve beleving van het websitebezoek. 

Wij werken samen met reclamepartners die ons helpen ons internetaanbod zo interessant mogelijk voor u te maken. Daartoe worden bij uw bezoek aan onze website ook cookies van partnerondernemingen op uw harde schijf opgeslagen (cookies van derden). Over het gebruik van zulke cookies en de omvang van de specifieke verzamelde informatie wordt u in de onderstaande punten individueel en afzonderlijk geïnformeerd. 

Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en afzonderlijk kunt beslissen of u cookies accepteert of dat u ze in bepaalde gevallen of in het algemeen wilt weigeren. Elke browser beheert cookie-instellingen op een andere manier. Dit wordt beschreven in het menu Help van elke browser, waarbij wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze informatie vindt u voor de desbetreffende browser via de volgende links: 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 
Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen 
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en 
Safari: https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac 
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/ 

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van onze website alleen beperkt kunnen worden gebruikt wanneer het plaatsen van cookies wordt geweigerd.

3.2 Cookie declaration

4) Contactopname

Als u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail), dan worden er persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens er bij gebruik van een contactformulier worden verzameld, blijkt uit het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend voor het beantwoorden van uw verzoek of voor het opnemen van contact en de daaraan gekoppelde technische administratie opgeslagen en gebruikt. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang bij het beantwoorden van uw verzoek overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Neemt u contact op om een overeenkomst te sluiten, dan is de aanvullende rechtsgrond voor de verwerking artikel 6, lid 1, punt b), AVG. Uw gegevens worden na het afsluiten van uw aanvraag gewist. Dit gebeurt wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de betreffende zaak definitief is geregeld en op voorwaarde dat er geen wettelijke registratieverplichtingen van toepassing zijn.

5) Gebruik van uw gegevens voor direct marketing

5.1 Abonneer u op onze e-mail nieuwsbrief
Wanneer u zich voor onze e-mailnieuwsbrief aanmeldt, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. Voor ontvangst van de nieuwsbrief moet alleen uw e-mailadres (verplicht) worden opgegeven. Het verstrekken van eventuele aanvullende gegevens geschiedt op vrijwillige basis en dient ertoe u persoonlijk te kunnen aanspreken. Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogeheten ’double-opt-in’-procedure. Dit betekent dat wij u alleen een e-mailnieuwsbrief toesturen nadat u uitdrukkelijk toestemming hebt verleend voor de verzending van nieuwsbrieven. Hierop sturen wij u een e-mail waarin u verzocht wordt te bevestigen dat u in de toekomst nieuwsbrieven wilt ontvangen door op de desbetreffende link te klikken.

Middels het activeren van de bevestigingslink geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), AVG. Bij aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij het door uw internetprovider (ISP) geregistreerde IP-adres en de datum en het tijdstip van de aanmelding op om eventueel misbruik van uw e-mailadres naderhand te kunnen vaststellen. De gegevens die wij bij aanmelding voor de nieuwsbrief verzamelen, worden uitsluitend gebruikt voor het verspreiden van reclamemededelingen via de nieuwsbrief. U kunt de nieuwsbrief te allen tijde opzeggen via de desbetreffende link in de nieuwsbrief of door hierover een bericht te sturen naar de bovengenoemde verwerkingsverantwoordelijke. Na de annulering wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit ons bestand van nieuwsbriefontvangers, indien u niet uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of het aan ons is voorbehouden om de gegevens te blijven gebruiken op een wijze die juridisch is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

5.2 Verzenden van de e-mail nieuwsbrief naar bestaande klanten
Hebt u ons uw e-mailadres bij de aankoop van producten ter beschikking gesteld, dan behouden wij ons het recht voor u regelmatig aanbiedingen voor soortgelijke producten als die reeds werden gekocht, uit ons assortiment per e-mail toe te sturen. Hiervoor hoeven wij u overeenkomstig § 7, lid 3, UWG (= het Duitse 'Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb' (Wet oneerlijke handelspraktijken)) niet apart om toestemming te vragen. De gegevensverwerking vindt wat dit betreft uitsluitend plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang bij gepersonaliseerde direct marketing overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Hebt u aanvankelijk bezwaar gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doeleinde, dan sturen wij u geen e-mails. U hebt het recht om door middel van een mededeling aan de in het begin vermelde verwerkingsverantwoordelijke te allen tijde voor de toekomst bezwaar te maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor het bovengenoemde reclamedoeleinde. Hiervoor worden u alleen transmissiekosten volgens de basistarieven van uw internetprovider in rekening gebracht. Na de ontvangst van uw bezwaar wordt het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk gestaakt.

6) Onlinemarketing

- Dotdigital
Deze website maakt gebruik van de diensten van DotDigital, een cloud-gebaseerde marketingdienst die wordt aangeboden door dotdigital EMEA Ltd, No. 1 London Bridge, London, SE1 9BG, UK. DotDigital maakt de controle en synchronisatie van verschillende marketingactiviteiten mogelijk via een centrale gebruikersinterface. DotDigital maakt lead generation, gecentraliseerde e-mail- en nieuwsbriefmarketing en effectief contactbeheer in de vorm van gebruikerssegmentering mogelijk. Om de verschillende functies te vervullen, gebruikt Dotdigital cookies, kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in het cachegeheugen van uw webbrowser op uw eindapparaat en die een analyse van uw gebruik van de website door ons mogelijk maken. De cookies verzamelen bepaalde informatie zoals het IP-adres, de locatie, het tijdstip waarop de pagina werd bekeken, etc. De door DotDigital verzamelde informatie wordt op de servers van DotDigital opgeslagen en namens ons geanalyseerd. In het geval dat gegevens worden doorgegeven aan Dotdigital in het Verenigd Koninkrijk, zorgt het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor het passende niveau van gegevensbescherming. 

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website te deactiveren.

7) Webanalysediensten

7.1 Google (Universal) Analytics met Google Signals
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (‘Google’). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van zogeheten cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en die analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw verkorte IP-adres) wordt normaal gesproken doorgezonden naar een server van Google en daar opgeslagen. Hierbij is overdracht mogelijk naar servers van Google LLC. in de VS.

Deze website gebruikt Google (Universal) Analytics uitsluitend met de extensie ‘_anonymizeIp()’, die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het te verkorten en rechtstreekse identificatie van personen niet mogelijk is. Door middel van de extensie wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte eerst verkort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google LLC in de VS en daar verkort.

Google Analytics maakt het ook mogelijk statistieken op te stellen met verklaringen over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de website op basis van een evaluatie van op interesses gebaseerde reclame en met de opname van informatie van derden via een speciale functie, de zogenaamde ‘demografische kenmerken’. Dit maakt het mogelijk gebruikersgroepen van de website te definiëren en te differentiëren met het oog op een doelgroepgerichte oriëntatie van marketingmaatregelen. De via de ‘demografische kenmerken’ verzamelde gegevensrecords kunnen echter niet aan een specifieke persoon worden toegewezen.

Meer informatie over de door Google Analytics uitgevoerde verwerking en de manier waarop Google omgaat met gegevens van websites vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van Google Analytics-cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven conform artikel 6, lid 1, punt a), AVG. Zonder deze toestemming zal Google Analytics niet worden gebruikt tijdens uw bezoek aan de website.

Google gebruikt deze informatie in opdracht van ons om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over uw activiteiten op de website op te stellen en andere diensten in verband met het gebruik van deze website en het internet aan ons te verlenen. Het in het kader van Google (Universal) Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, kunt u deze dienst deactiveren in de ‘Cookie Consent Tool’ op de website. Voor het gebruik van Google Analytics hebben wij met Google een bewerkersovereenkomst gesloten, waardoor Google verplicht is de gegevens van onze sitebezoekers te beschermen en niet aan derden door te geven. Voor de overdracht van gegevens van de EU naar de VS verwijst Google naar de zogeheten standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie, die ervoor moeten zorgen dat het Europese niveau van gegevensbescherming in de VS wordt nageleefd. 

Meer informatie over Google (Universal) Analytics vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=nl

Deze website maakt ook gebruik van de service Google Signals, als uitbreiding op Google Analytics. Met Google Signals kunnen we door Google apparaatoverschrijdende rapporten laten genereren (zogeheten ‘cross-device tracking’). Als u in uw Google-accountinstellingen ‘gepersonaliseerde advertenties’ hebt ingeschakeld en uw apparaten met internettoegang hebt gekoppeld aan uw Google-account, kan Google het gedrag van de gebruiker op verschillende apparaten analyseren en daarop gebaseerde databasemodellen maken met dienovereenkomstige toestemming voor het gebruik van Google Analytics conform artikel 6, lid 1, punt a), AVG (zie hierboven).  

Hierbij wordt rekening gehouden met de aanmeldingen en apparaattypen van alle bezoekers van de website, die zich hebben aangemeld bij een Google-account en die tot een aankoop zijn overgegaan. De gegevens laten onder andere zien op welk apparaat u voor het eerst op een advertentie hebt geklikt en op welk apparaat de overeenkomstige aankoop heeft plaatsgevonden. Wij ontvangen geen persoonlijke gegevens van Google, alleen statistieken gebaseerd op Google Signals. U hebt de mogelijkheid om uw instellingen in uw Google-account voor ‘gepersonaliseerde advertenties’ te deactiveren. Volg hiervoor de instructies op deze webpagina: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=nl 

Meer informatie over Google Signals vindt u hier: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=nl

7.2 Google Analytics 4
Deze website maakt gebruik van Google Analytics 4, een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ('Google'), om het gebruik van de website te analyseren.

Bij gebruik van Google Analytics 4 wordt standaard gebruik gemaakt van zogenaamde 'cookies'. Cookies zijn tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van een website mogelijk maken. De door cookies verzamelde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres dat door uw eindapparaat wordt doorgegeven, afgekort met de laatste cijfers, zie hieronder) wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google en daar opgeslagen en verwerkt. Dit kan er ook toe leiden dat informatie wordt doorgegeven aan de servers van Google LLC in de Verenigde Staten, waar de informatie verder wordt verwerkt. 

Bij gebruik van Google Analytics 4 wordt het IP-adres dat door uw eindapparaat wordt doorgegeven wanneer u de website gebruikt, altijd automatisch en standaard alleen op geanonimiseerde wijze verzameld en verwerkt. Daardoor kan de verzamelde informatie niet rechtstreeks aan een persoon worden gekoppeld. Deze automatische anonimisering wordt door Google uitgevoerd door het IP-adres, dat door uw eindapparaat binnen de lidstaten van de Europese Unie (EU) of andere verdragsluitende staten van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) wordt verzonden, met de laatste cijfers in te korten.

Google gebruikt deze en andere informatie namens ons om uw gebruik van de website te analyseren, om berichten (reports) over uw websiteactiviteiten en gebruikersgedrag samen te stellen en daarnaast met het websitegebruik en de internetverbinding verbonden prestaties aan ons te melden. In dit verband zal het door uw eindapparaat in het kader van Google Analytics 4 doorgegeven en ingekorte IP-adres niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. De gegevens die in het kader van het gebruik van Google Analytics 4 worden verzameld, worden gedurende 2 maanden bewaard en vervolgens gewist.

Google Analytics 4 maakt het ook mogelijk om statistieken op te stellen met betrekking tot leeftijd, geslacht en interesses van websitegebruikers op basis van een evaluatie van op interesses gebaseerde reclame en met de opname van informatie van derden via een speciale functie, de zogenaamde 'demografische kenmerken'. Dit maakt het mogelijk om gebruikersgroepen te identificeren en te onderscheiden met het oog op gerichte marketingcontent. De gegevens die via de 'demografische kenmerken' worden verzameld, kunnen echter niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen en dus ook niet aan u persoonlijk. Deze via de functie 'demografische kenmerken' verzamelde gegevens worden twee maanden bewaard en daarna gewist. 

Alle hierboven beschreven verwerkingsopties, in het bijzonder het plaatsen van Google Analytics-cookies voor het opslaan en uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven conform artikel 6, lid 1, punt a), AVG. Zonder deze toestemming zal het gebruik van Google Analytics 4 tijdens uw bezoek aan de website niet plaatsvinden. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u deze dienst te deactiveren in de 'Cookie Consent Tool' op de website.

Bij deze website wordt als uitbreiding op Google Analytics 4 ook de dienst 'UserIDs' ingezet. Door individuele UserID's toe te wijzen, kunnen wij cross-device-rapporten door Google laten opmaken (zogenaamde 'cross-device tracking'). Dit betekent dat uw gebruikersgedrag ook op verschillende apparaten kan worden geanalyseerd als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Analytics 4 conform artikel 6, lid 1, punt a), AVG, als u een persoonlijk account hebt aangemaakt door u op deze website te registreren en als u met uw relevante inloggegevens bent ingelogd op uw persoonlijke account op verschillende eindapparaten. De aldus verzamelde gegevens laten onder meer zien op welk eindapparaat u voor het eerst op een advertentie hebt geklikt en op welk eindapparaat de uiteindelijke aankoop heeft plaatsgevonden. 

Bij deze website wordt als uitbreiding op Google Analytics 4 ook de dienst Google Signals ingezet. Met Google Signals kunnen wij cross-device-rapporten door Google laten opmaken (zogenaamde 'cross-device tracking'). Als u in uw Google-accountinstellingen ‘gepersonaliseerde advertenties’ hebt ingeschakeld en uw apparaten met internettoegang hebt gekoppeld aan uw Google-account, kan Google het gedrag van de gebruiker op verschillende apparaten analyseren en daarop gebaseerde databasemodellen maken als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Analytics 4 conform artikel 6, lid 1, punt a), AVG. Hierbij wordt rekening gehouden met de aanmeldingen en apparaattypen van alle bezoekers van de website, die zich hebben aangemeld bij een Google-account en die tot een aankoop zijn overgegaan. De gegevens laten onder andere zien op welk apparaat u voor het eerst op een advertentie hebt geklikt en op welk apparaat de overeenkomstige aankoop heeft plaatsgevonden. Wij ontvangen hierbij geen persoonsgegevens van Google, alleen statistieken gebaseerd op Google Signals. U hebt de mogelijkheid om uw instellingen in uw Google-account voor ‘gepersonaliseerde advertenties’ en daardoor de cross-device analyse in verband met Google Signals te deactiveren. Volg hiervoor de instructies op deze webpagina: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=nl 

Meer informatie over Google Signals vindt u via de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=nl#zippy=%2Cthemen-in-diesem-artikel%2Cin-dit-artikel-vindt-u-de-volgende-informatie

Voor ons gebruik van Google Analytics 4 hebben wij een zogenaamde verwerkersovereenkomst met Google afgesloten, die Google verplicht de gegevens van onze websitegebruikers te beschermen en niet aan derden door te geven.

Om ervoor te zorgen dat het Europese niveau van gegevensbescherming wordt nageleefd, ook in het geval van een overdracht van gegevens van de EU of EER naar de VS en een eventuele verdere verwerking aldaar, verwijst Google naar de zogenaamde standaard contractuele clausules van de Europese Commissie, die wij contractueel zijn overeengekomen met Google.

Verdere juridische informatie over Google Analytics 4, met inbegrip van een kopie van de voornoemde standaard contractuele clausules, is te vinden via de volgende link: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=de

Details over de verwerking die door Google Analytics 4 in gang wordt gezet en de manier waarop Google met gegevens van websites omgaat, zijn hier te vinden: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=nl

7.3 Mouseflow (Mouseflow ApS)
Op deze website wordt gebruik gemaakt van Mouseflow, een webanalyse-tool van Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Denemarken, om willekeurig geselecteerde individuele bezoeken (met enkel een gepseudonimiseerd IP-adres) vast te leggen. Zo ontstaat een protocol van de muisbewegingen en kliks met de bedoeling om afzonderlijke websitebezoeken steekproefsgewijs af te spelen en hieruit potentiële verbeteringen voor de website af te leiden. De verwerkte informatie zal niet aan derden worden bekendgemaakt. 

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven conform artikel 6, lid 1, punt a), AVG. Zonder deze toestemming zal Mouseflow niet worden gebruikt tijdens uw bezoek aan de site. 

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst. Om uw herroeping uit te oefenen, dient u deze service te deactiveren in de ’Cookie Consent Tool’ op de website. 

Om permanent bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens en het aanmaken van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen en het plaatsen van cookies voor de toekomst, kunt u als alternatief een opt-out-cookie downloaden en installeren op de volgende website: www.mouseflow.de/opt-out/ 
Meer informatie en het privacybeleid van Mouseflow vindt u hier: https://mouseflow.com/privacy/

8) Functies van de website

8.1 LinkedIn-plug-in als Shariff-oplossing

Op onze website worden zogeheten sociale plug-ins (’plug-ins’) van de onlinedienst LinkedIn gebruikt. LinkedIn wordt beheerd door LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS (’LinkedIn’). 

Om uw gegevens beter te kunnen beschermen bij uw bezoek aan onze website, zijn deze knoppen niet volledig geïntegreerd als plug-ins, maar alleen via een HTML-link op de pagina te gebruiken. Deze manier van integratie zorgt ervoor dat we geen verbinding maken met de servers van LinkedIn wanneer u een pagina op onze website bezoekt die dergelijke knoppen bevat. Wanneer u op de knop klikt en daarmee uw toestemming geeft, wordt een nieuw browservenster geopend en roept u de LinkedIn-pagina op, waarop (eventueel na het invoeren van uw inloggegevens) interactie mogelijk is met de daar aanwezige plug-ins. 

De wettelijke basis voor het gebruik van de LinkedIn plugin met Shariff-oplossing is art. 6 lid 1 letter f AVG. Uw persoonsgegevens worden pas doorgegeven aan de derde aanbieder nadat u op de knop heeft geklikt en uw toestemming heeft gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a AVG. 

Doel en omvang van deze opslag en van de verdere verwerking en het gebruik van deze gegevens door LinkedIn, alsook uw rechten en instellingsmogelijkheden met betrekking tot de bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

Voor de overdracht van gegevens van de EU naar de VS verwijst LinkedIn naar de zogenaamde standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie, die we met LinkedIn zijn overeengekomen en die bedoeld zijn om de naleving van het Europese gegevensbeschermingsniveau in de VS te waarborgen. 

8.2 Pinterest-plug-in met Shariff-oplossing

De internetpagina's van de verkoper maken gebruik van zogeheten sociale plug-ins ('plug-ins’) van het sociale netwerk Pinterest, dat wordt geëxploiteerd door Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA, 94103, VS ('Pinterest’). 

Om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te verhogen wanneer u onze website bezoekt, worden deze knoppen niet als complete plug-ins, maar enkel als HTML-link in de pagina geïntegreerd. Dit garandeert dat er nog geen verbinding is gemaakt met de Pinterest-servers wanneer u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke knop bevat. Wanneer u op de knop klikt en daarmee uw toestemming geeft, wordt er een nieuw browservenster geopend en wordt de website van Pinterest opgeroepen, waarop u (zo nodig na het invoeren van uw aanmeldgegevens) kunt interageren met de daar aanwezige plug-ins. 

De wettelijke basis voor het gebruik van de Pinterest plugin met Shariff-oplossing is art. 6 lid 1 letter f AVG. Uw persoonsgegevens worden pas doorgegeven aan de derde aanbieder nadat u op de knop heeft geklikt en uw toestemming heeft gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a AVG. 

Informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest, evenals uw relevante rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Pinterest: https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy 

Voor de overdracht van gegevens van de EU naar de VS verwijst Pinterest naar de zogenaamde standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie, die we met Pinterest zijn overeengekomen en die bedoeld zijn om de naleving van het Europese gegevensbeschermingsniveau in de VS te waarborgen. 

8.3 Gebruik van YouTube-video's
Deze website maakt gebruik van de YouTube-inbeddingsfunctie voor het aanduiden en weergeven van video's van de aanbieder 'YouTube’, die onderdeel is van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ('Google’). 

In dit verband wordt de 'uitgebreide gegevensbeschermingsmodus’ toegepast, waarbij de opslag van gebruikersinformatie volgens de aanbieder pas bij het afspelen van de video of video's in gang wordt gezet. Als de weergave van ingebedde YouTube-video's wordt gestart, dan schakelt de aanbieder 'YouTube’ cookies in om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens de informatie van 'YouTube’ dienen deze er onder andere toe videostatistieken op te stellen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en onrechtmatige activiteiten te voorkomen. Wanneer u bij Google bent aangemeld, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld wanneer u een video aanklikt. Als u wilt voorkomen dat uw profiel aan YouTube wordt gekoppeld, moet u zich afmelden alvorens de knop te activeren. 

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen deze gebruiksprofilering, waarbij u zich voor uitoefening van dit recht tot YouTube moet richten. Bij gebruik van YouTube is eveneens een overdracht van persoonsgegevens aan de server van Google LLC. in de VS mogelijk. 

Los van de weergave van ingebedde video's wordt bij ieder bezoek aan deze website verbinding gemaakt met het Google-netwerk, hetgeen zonder onze invloed kan leiden tot verdere gegevensverwerking. 

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat via de trackingpixel, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven conform artikel 6, lid 1, punt a), AVG. Zonder deze toestemming zullen Youtube-video's tijdens uw bezoek aan de site niet worden gebruikt. 

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, kunt u deze dienst deactiveren in de 'tool voor het toestaan van cookies’ die op de website wordt aangeboden via alternatieve opties die u op de website worden meegedeeld. 
Nadere informatie over gegevensbescherming bij 'YouTube’ vindt u in de gebruiksvoorwaarden van Youtube op https://www.youtube.com/static?template=terms en in de privacyverklaring van Google op https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy 

Alle hierboven beschreven verwerkingen worden alleen uitgevoerd als u ons uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a AVG. 

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw toestemming in te trekken, dient u deze dienst te deactiveren in de "Cookie-Consent Tool" die op de website wordt aangeboden. Wij hebben een overeenkomst voor het verwerken van opdrachten gesloten met Google voor het gebruik van YouTube-video's, waardoor Google verplicht is de gegevens van de bezoekers van onze site te beschermen en niet door te geven aan derden. 

Voor de overdracht van gegevens uit de EU naar de VS verwijst Google naar de zogenaamde standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om de naleving van het Europese gegevensbeschermingsniveau in de VS te waarborgen.

8.4 Google Web Fonts

Deze website maakt gebruik van zogeheten webfonts die beschikbaar worden gesteld door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (’Google’) voor een consistente weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina bezoekt, laadt uw browser de vereiste fonts in het cachegeheugen om teksten en lettertypen correct weer te geven. 

Hiervoor dient de browser die u gebruikt verbinding te maken met de servers van Google. Als gevolg hiervan weet Google dat onze website is geopend via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web Fonts vindt plaats met het oog op een consistente en aantrekkelijke weergave van ons online aanbod. Dit is een gerechtvaardigd belang conform artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Als uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt het standaardlettertype van uw computer gebruikt. 

Nadere informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/

Alle hierboven beschreven verwerkingen worden alleen uitgevoerd als u ons uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a AVG. Zonder deze toestemming wordt Google Web Fonts niet gebruikt tijdens uw bezoek aan onze website.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw toestemming in te trekken, dient u deze dienst te deactiveren in de "Cookie-Consent Tool" die op de website wordt aangeboden. Wij hebben een overeenkomst voor het verwerken van opdrachten gesloten met Google voor het gebruik van Google Web Fonts, waardoor Google verplicht is de gegevens van de bezoekers van onze site te beschermen en niet door te geven aan derden.

Voor de overdracht van gegevens uit de EU naar de VS verwijst Google naar de zogenaamde standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om de naleving van het Europese gegevensbeschermingsniveau in de VS te waarborgen.

8.5 Google reCAPTCHA
Op deze website gebruiken wij ook de reCAPTCHA functie van Google Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (’Google’). Deze functie dient ertoe onderscheid te kunnen maken of een invoer door een natuurlijk persoon of oneigenlijk op machinale en geautomatiseerde wijze geschiedt. De service omvat de verzending van het IP-adres en eventueel andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service aan Google en vindt plaats conform artikel 6, lid 1, punt f), AVG, gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang in de constatering van individuele wilsvrijheid van handelingen op internet en het voorkomen van misbruik en spam. Bij gebruik van reCAPTCHA is overdracht van persoonsgegevens mogelijk aan de server van Google LLC. in de VS.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google vindt u op:  https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Voor zover wettelijk verplicht, hebben wij uw uitdrukkelijke toestemming gekregen voor de bovengenoemde verwerking van uw gegevens in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a AVG. 

Zonder deze toestemming wordt reCAPTCHA van Google niet gebruikt tijdens uw bezoek aan onze website.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw toestemming in te trekken, dient u deze dienst te deactiveren in de "Cookie-Consent Tool" die op de website wordt aangeboden. Wij hebben een overeenkomst voor het verwerken van opdrachten gesloten met Google voor het gebruik van reCAPTCHA van Google, waardoor Google verplicht is de gegevens van de bezoekers van onze site te beschermen en niet door te geven aan derden.

Voor de overdracht van gegevens uit de EU naar de VS verwijst Google naar de zogenaamde standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om de naleving van het Europese gegevensbeschermingsniveau in de VS te waarborgen.

9) Overige

9.1 Deze website maakt gebruik van een zogenaamde 'cookie consent tool’ (tool voor het toestaan van cookies) om effectieve toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor cookies en op cookies gebaseerde toepassingen waarvoor toestemming vereist is. De 'cookie consent tool’ wordt aan de gebruikers getoond in de vorm van een interactieve gebruikersinterface wanneer zij de pagina openen, waarop toestemming voor bepaalde cookies en/of op cookies gebaseerde toepassingen kan worden gegeven door het betreffende vakje aan te vinken. Door het gebruik van de tool worden alle cookies/diensten waarvoor toestemming vereist is, alleen geladen als de betrokken gebruiker daarvoor toestemming geeft door het overeenkomstige vakje aan te vinken. Dit zorgt ervoor dat dergelijke cookies alleen op het eindapparaat van de gebruiker worden geplaatst als daarvoor toestemming is gegeven. 

De tool stelt technisch noodzakelijke cookies in om uw cookievoorkeuren op te slaan. Persoonlijke gebruikersgegevens worden over het algemeen niet verwerkt. 

Indien in individuele gevallen persoonsgegevens (zoals het IP-adres) worden verwerkt om cookie-instellingen op te slaan, toe te wijzen of te loggen, gebeurt dit conform artikel 6, lid 1, punt f), AVG op basis van ons legitiem belang bij een juridisch conform, gebruikersspecifiek en gebruiksvriendelijk toestemmingsbeheer voor cookies en daarmee bij een juridisch conforme vormgeving van onze website. 

Verdere rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, punt c), AVG. Als verantwoordelijke partij zijn wij wettelijk verplicht het gebruik van technisch onnodige cookies afhankelijk te maken van de toestemming van de gebruiker. 

Meer informatie over de operator en de instellingsopties van de cookie consent tool vindt u rechtstreeks in de overeenkomstige gebruikersinterface op onze website.

9.2 - Google Maps
Op onze website maken wij gebruik van Google Maps (API) van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). Google Maps is een webservice voor het weergeven van interactieve (land-)kaarten, om geografische informatie visueel weer te geven. Door gebruik te maken van deze service kunt u onze locatie bekijken en wordt eventuele routeplanning naar onze locatie gemakkelijker. 

Al bij het openen van subpagina’s, waarvan de kaart van Google Maps onderdeel uitmaakt, wordt informatie over uw gebruik van onze website (bijv. uw IP-adres) doorgegeven aan servers van Google in de VS en daar opgeslagen. Hierbij is overdracht mogelijk aan de server van Google LLC. in de VS. Dit gebeurt onafhankelijk van of Google een gebruikersaccount aanbiedt, waarop u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Wanneer u bent ingelogd bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u niet wenst dat de gegevens bij Google aan uw profiel worden toegewezen, moet u zich voor het activeren van de knop afmelden. Google slaat uw gegevens (zelfs van niet-ingelogde gebruikers) op als gebruiksprofielen op en analyseert deze. Een dergelijke analyse vindt in het bijzonder plaats conform art. 6 par. 1 lid f AVG op basis van de gerechtvaardigde belangen van Google in het weergeven van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of doelmatige vormgeving van haar website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen het vormen van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich voor het uitoefenen van uw bezwaar aan Google moet wenden. 

Als u niet akkoord gaat met het toekomstige overdragen van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps, dan bestaat de mogelijkheid de service van Google Maps volledig uit te schakelen. Dat doet u door de toepassing JavaScript in uw browser uit te schakelen. Google Maps en daarmee ook de kaartweergave op deze website kunnen dan niet worden gebruikt. 

De gebruiksvoorwaarden van Google kunnen worden bekeken op http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html , de aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps vindt u op https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html

Uitgebreide informatie over gegevensbescherming gerelateerd aan het gebruik van Google Maps vindt u op de website van Google (“Google Privacy Policy”): https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Alle hierboven beschreven verwerkingen worden alleen uitgevoerd als u ons uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a AVG. Zonder deze toestemming wordt Maps van Google niet gebruikt tijdens uw bezoek aan onze website.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw toestemming in te trekken, dient u deze dienst te deactiveren in de "Cookie-Consent Tool" die op de website wordt aangeboden. Wij hebben een overeenkomst voor het verwerken van opdrachten gesloten met Google voor het gebruik van Maps van Google, waardoor Google verplicht is de gegevens van de bezoekers van onze site te beschermen en niet door te geven aan derden.

Voor de overdracht van gegevens uit de EU naar de VS verwijst Google naar de zogenaamde standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om de naleving van het Europese gegevensbeschermingsniveau in de VS te waarborgen.


9.3 - Elasticsearch 
Deze website maakt gebruik van de 'Elasticsearch'-dienst van ELASTIC, 800 West El Camino Real, Suite 350, Mountain View, California 94040, VS om een zoekfunctie voor artikelen via het zoekvenster en voor navigatie en filters te bieden. 

Daarvoor verzamelt en bewaart Elasticsearch bepaalde gebruikersinformatie (zoals de gebruikers- of sessie-ID) in geanonimiseerde vorm. 
Indien in dit kader ook persoonsgegevens worden verwerkt, vindt de verwerking plaats conform artikel 6, lid 1, punt f), AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang om een fouttolerante zoekfunctie voor artikelen te bieden, het vinden van onze producten in de winkel te vergemakkelijken en daarmee een optimale afzet van ons aanbod te realiseren. 

Meer informatie over het privacybeleid van Elasticsearch vindt u hier: https://www.elastic.co/legal/privacy-statement

 

9.4 - Clouddiensten 
(1) Deze website maakt gebruik van Google Clouddiensten. Dienstverlener voor het Europese gebied is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. De dienstverlener behoort tot de moederonderneming Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; https://cloud.google.com/. De privacyverklaring vindt u op: https://www.google.com/policies/privacy. Veiligheidsinstructies vindt u op: https://cloud.google.com/secutity/privacy. Om het beschermingsniveau van gegevens bij de gegevensverwerking in het derde land in overeenstemming met de AVG te waarborgen, beroept Google zich op standaardcontractbepalingen: https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms. Extra aanwijzingen betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens vindt u op: https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms.  Google heeft een overeenkomst betreffende opdrachtverwerking op basis van art. 28 AVG, die als rechtsgrondslag voor de gegevensbescherming dient voor onze klantrelatie met Google. De gebruiksvoorwaarden voor het Google Cloud Platform vindt u op: https://cloud.google.com/terms/.

(2) De volgende soorten gegevens kunnen worden verwerkt:  
- inventarisgegevens zoals namen en adressen 
- inhoudelijke gegevens zoals tekstinvoer, foto's en video's 
- gebruiksgegevens zoals bezochte websites, interesse voor inhouden, bezoektijden 
- meta- resp. communicatiegegevens, bv. IP-adressen

(3) Indien met behulp van de clouddiensten formulieren of andere documenten en inhouden worden verstrekt, kunnen ten behoeve van webanalyse cookies worden opgeslagen op de apparaten van de gebruikers. 

(4) De clouddiensten worden gebruikt voor de volgende doeleinden: opslag van documenten, beheer, agendabeheer, e-mailverzending, tabelberekeningen, presentaties, uitwisseling van documenten, inhoud en gegevens met bepaalde ontvangers en publiceren van websites, formulieren en videoconferenties. In dit verband kunnen persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen worden op de servers van Google Cloud.  

(5) Juridische basis is uw toestemming, art. 6, lid 1, p. 1, sub a) AVG.

 

9.5 - Gebruik van Pageflow 
(1) Op onze website gebruiken we Pageflow. Pageflow is een open source software- en webhostingservice. De exploitant van de dienst is Codevise Solutions Limited, Deutz-Mülheimer Straße 129, D-51063 Keulen, Duitsland, die voor ons optreedt als verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig art. 28 AVG. 

(2) Met Pageflow kunnen teksten, foto's, video- en audiobestanden met interactieve elementen tot complexe verhalen worden gearrangeerd. Wanneer u op deze inhoud klikt, wordt verbinding gemaakt met de servers van Codevise Solutions GmbH, Deutz-Mülheimer Straße 129, 51063 Keulen. Om de technische functionaliteit van de website te garanderen, worden logbestanden opgeslagen. Met gebruik van deze gegevens kan een foutloze weergave op verschillende apparaten en browsers gegarandeerd en een voor de ter beschikking staande netwerksituatie geoptimaliseerde versie getoond worden. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen. 

(3) Bij het openen van een website worden de volgende gegevens verwerkt in logbestanden: IP-adres van de bezoekende computer, browsertype en browserversie, gebruikt besturingssysteem, URL van de webpagina die het doorsturen heeft veroorzaakt, hostnaam van de bezoekende computer, tijdstip van de serveraanvraag. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor bovengenoemde doeleinden en om de veiligheid en functionaliteit van Pageflow in stand te houden. 

(4) De registratie van deze gegevens gebeurt op basis van art. 6, lid 1, p. 1, sub f AVG. Er bestaat een gerechtigd belang bij de technisch foutloze weergave en de optimalisatie van de website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden opgeslagen. 

(5) Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder onder: https://www.pageflow.io/en/privacy-policy/

10) Rechten van de betrokkene

10.1 In de zin van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u als betrokkene, ten opzichte van de voor de verwerking van uw persoonsgegevens verantwoordelijke, uitgebreide gegevensbeschermingsrechten (informatie- en interventierechten), waarover wij u hieronder informeren: 

- Recht van inzage overeenkomstig artikel 15, AVG; 
- Recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16, AVG; 
- Recht op gegevenswissing overeenkomstig artikel 17, AVG; 
- Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18, AVG; 
- Recht op kennisgeving overeenkomstig artikel 19, AVG; 
- Recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig artikel 20, AVG; 
- Recht om toestemming in te trekken overeenkomstig artikel 7, lid 3, AVG; 
- Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig artikel 77, AVG. 

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) 
Promenade 18 
91522 Ansbach 
Tel.:+49 (0) 981 180093-0´ 
https://www.lda.bayern.de/de/kontakt.html

10.2 RECHT VAN BEZWAAR
WANNEER WIJ IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING UW PERSOONSGEGEVENS OP GROND VAN ONS HOGERE GERECHTVAARDIGD BELANG VERWERKEN, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM, VANWEGE MET UW SPECIFIEKE SITUATIE VERBAND HOUDENDE REDENEN, BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS MET GEVOLGEN VOOR DE TOEKOMST. 

MAAKT U GEBRUIK VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, DAN STAKEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS. HET BLIJFT ONS ECHTER VOORBEHOUDEN DOOR TE GAAN MET DE VERWERKING VAN GEGEVENS, WANNEER WIJ DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN DE BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN VAN DE BETROKKENE OF DIE VERBAND HOUDEN MET DE INSTELLING, UITOEFENING OF ONDERBOUWING VAN EEN RECHTSVORDERING. 

WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS DOOR ONS VERWERKT OM DIRECTE RECLAME TE MAKEN, HEBT U HET RECHT TE ALLEN TIJDE MET EFFECT VOOR DE TOEKOMST TEGENSPRAAK AAN TE TEKENEN TEGEN DE VERWERKING VAN DE U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS VOOR EEN DERGELIJK RECLAMEDOEL. U KUNT UW RECHT VAN BEZWAAR ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN UITOEFENEN. 

MAAKT U GEBRUIK VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, DAN STAKEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DEZE DOELEINDEN.

Het spreekt vanzelf dat u tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden en gegevensanalyse te allen tijde tegenspraak kunt aantekenen. Over uw reclametegenspraak kunt u ons via de volgende contactgegevens informeren:

Julius Zorn GmbH
Juliusplatz 1
86551 Aichach
Duitsland 
Telefoon: +49 (0) 8251 901 0
E-mail: info@juzo.de
Directie: Annerose Zorn, Jürgen Gold

11) Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van bewaring van persoonsgegevens wordt vastgesteld aan de hand van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bv. fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen). Na het verstrijken van de termijn worden de in aanmerking te nemen gegevens stelselmatig verwijderd, indien ze niet meer nodig zijn voor uitvoering of voorbereiding van een overeenkomst en wij geen gerechtvaardigd belang bij verlengde bewaring hebben.

12) Gegevensverwerking voor het afhandelen van een bestelling

12.1 Voor de afhandeling van uw bestelling werken wij met onderstaande dienstaanbieder(s) samen, die ons geheel of gedeeltelijk bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten ondersteunen. Aan deze dienstaanbieder worden in overeenstemming met de volgende informatie bepaalde persoonsgegevens doorgegeven.

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de afhandeling van de overeenkomst doorgegeven aan de met de levering belaste transportonderneming, voor zover dit voor de levering van de artikelen nodig is. Uw betalingsgegevens geven we in het kader van de uitvoering van de betaling door aan de met de betaling belaste kredietinstelling, voor zover dit voor de uitvoering van de betaling nodig is. Voor zover betalingsdienstaanbieders worden ingezet, informeren we u hierna expliciet. De wettelijke basis voor het doorgeven van gegevens is hierbij art. 6 alinea 1 (b) AVG.

 

12.2 Uitvoering van kredietwaardigheidcontroles

- Creditreform Augsburg
Indien wij vooraf een concessie doen (bijv. levering op rekening), behouden we ons voor een kredietwaardigheidcontrole op basis van mathematisch-statistische methodes uit te voeren, om ons gerechtigd belang aan de vaststelling van de solvabiliteit van onze klanten te handhaven. De voor een kredietwaardigheidcontrole noodzakelijke persoonsgegevens verstrekken wij conform art. 6 alinea 1 (f) AVG aan de volgende dienstaanbieder:
Creditreform Augsburg Frühschutz & Wipperling KG
Beethovenstrasse 4
86150 Augsburg
De kredietwaardigheidinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zgn. scorewaarden). Indien scorewaarden in het resultaat van de kredietwaardigheidinformatie voorkomen, hebben deze hun basis in een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. In de berekening van de scorewaarden komen onder meer, maar niet uitsluitend, adresgegevens voor. Wij gebruiken het resultaat van de kredietwaardigheidcontrole met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling met het oog op de beslissing over het staven, uitvoeren of beëindigen van een contractuele verhouding.
U kunt tegen deze verwerking van uw gegevens te allen tijde bezwaar maken met een bericht aan de voor de gegevensverwerking verantwoordelijke of ten overstaan van het voornoemde inlichtingenbureau. Wij blijven eventueel verder gerechtigd, uw persoonsgegevens te verwerken, wanneer dit voor de contractuele betalingsafwikkeling vereist is.
Gegevensbeschermingsverklaring van Creditreform Augsburg: https://www.creditreform.de/augsburg/datenschutz

- IHD Gesellschaft für Kredit und Forderungsmanagement mbH
Wij maken uw gegevens over in het geval van een kredietrisico (naam, adres, mailadres, gegevens over de onderneming en eventueel contractuele en vorderinggegevens) met de kredietwaardigheidcontrole als doel en ter controle van de ontvangstmogelijkheid op het aangegeven adres en voor de incassobewerking aan IHD Gesellschaft für Kredit und Forderungsmanagement mbH, Augustinusstr. 11 B, 50226 Frechen, en evt. aan andere coöpererende inlichtingenbureaus. De wettelijke basis voor deze overdracht vormen art 6 I (b) AVG en art 6 I (f) AVG. Het overdragen van gegevens op basis van art 6 I (f) AVG mag slechts plaatsvinden, voor zover dit voor het waarnemen van gerechtigde belangen van onze onderneming noodzakelijk is en niet de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betroffen persoon, die de bescherming van de persoonsgegevens vereisen, overwegen.

Met het oog op de beslissing over het staven, uitvoeren of beëindigen van de contractuele verhouding verzamelen of gebruiken we bovendien geautomatiseerd gegenereerde waarschijnlijkheidswaarden, die voor de berekening onder meer ook adresgegevens kunnen gebruiken. Gedetailleerde informatie over onze contractuele partner IHD, zoals bedoeld in art. 14 VAG, dus het bedrijfsdoel, het doel van de gegevensopslag aldaar, de wettelijke basis, de gegevensontvangers van IHD, over het recht op inzage en het recht op verwijdering en correctie alsmede over profiling vindt u onder www.ihd.de/datenschutz/. De informatie over de verdragspartners op het gebied inlichtingenbureaus vindt u onder: www.ihd.de/datenschutz#vertragspartner.

 

Stand: 16-01-2023