DA
  • International

  • English Version EN
åben håndflade

2. internationale flebologiske symposium

Flebologisk opdatering

Udvikling og udblik

11.11.2017 - Hamborg

Omkring 150 deltagere fra lægeverdenen, terapeuter og plejepersonale samt fagfolk fra medicobranchen havde taget imod Juzos invitation og var kommet til Hamborg for at blive klogere på det medicinske udviklingsniveau og udviklingen inden for flebologi.


Prof. Dr. med. Stefanie Reich-Schupke, indehaver af det eneste tyske professorat for flebologi ved Ruhr-universitetet i Bochum, havde sammensat et højaktuelt program. Med valget af forelæsere var det lykkedes hende at samle eliten inden for tysk flebologi.  Af personlige årsager var hun på dagen nødsaget til at overdrage hvervet til Prof. Dr. med.  Anke Strölin, ledende overlæge på universitets-hudklinikken i Tübingen, som ledede arrangementet i suveræn stil. For de internationale gæster blev forelæsningerne simultantolket til engelsk.


I sin velkomsttale  fremhævede Prof. Strölin forelæsningsemnernes aktualitet og udtrykte glæde over den interesse, der blev vist fra medicobranchen og de paramedicinske erhvervsgrupper.


Efteruddannelsen var inddelt i de tre forelæsningsblokke tromboemboli, kompression og ulcus cruris venosum samt opdatering om varicer.


Forelæsninger om emnet tromboemboli

I åbningsforelæsningen  "Retningslinjer for forebyggelse af venøs tromboemboli – hvad er det nye?" fortalte Prof. Dr. med. Sylvia Hass, München, om den aktuelle version af S3-retningslinjen, som blev opdateret i 2015. Retningslinjen indeholder bl.a. særlige anbefalinger vedrørende tromboseprofylakse i den operative og den ambulante medicin. Ifølge retningslinen er risikovurderingen essentiel, og tromboserisikoen skal vurderes individuelt for den enkelte patient. Til tromboseprofylakse på lange rejser anbefales i særlige tilfælde også knælange kompressionsstrømper.


"Retningslinjer for behandling af venøs tromboemboli – hvad er det nye?" var emnet for forelæsningen fra Prof. Dr. med. Anke Strölin, Tübingen. Hvert år diagnosticeres ca. 160.000 dybe venetromboser i Tyskland. Mørketallet er dog ganske højt, da kun 50 til 60 % af alle tilfælde udviser karakteristiske symptomer. Den indledende behandling består stadig af antikoagulation og kompression. Ny i den aktuelle S2k-retningslinje er bl.a. muligheden for direkte brug af orale antikoagulantia (DOAC).  Retningslinjen anbefaler tidlig anvendelse af en kompressionsbehandling for at reducere graden og hyppigheden af et posttrombotisk syndrom  (PTS).


Den første emneblok blev afrundet af Prof. Dr. med. E. Sebastian Debus, Hamborg, med emnet "Behandling af posttrombotisk syndrom – State of the Art". Efter udelukkende konservativ behandling af en dyb venetrombose (DVT) lider ca. 90% af patienterne af PTS. For at undgå alvorlige diagnoser er det nødvendigt at sanere obstruktionen af refluks, hvortil der i dag står forskellige diagnoseorienterede metoder til rådighed. Disse interventionelle metoder har vist sig at være sikre og givet gode resultater, dog ofte uden at kunne undlade livslang kompressionsbehandling.


Forelæsninger om emnet kompression

Spørgsmålet "Can Velcro Wrap Systems Really Replace Compression Bandaging" var emnet for forelæsningen fra Justine Whitaker, Clitheroe/England. Et nej ville være det lette svar, da det kun ville hjælpe en vis del af patienterne. Ved at se patienterne som individer og tage højde for deres differentierede diagnoser ville man dog kunne svare ja til spørgsmålet. Yderligere forskning ville skulle tage højde for både Wrap-systemets virkning på forskellige bindevævsstrukturer og for sygdommens årsager.

I forelæsningen "Beyond varicosis – indsatsområder inden for moderne kompressionsbehandling" belyste Prof. Dr. med. Markus Stücker, Bochum, yderligere anvendelsesområder for kompression, som ligger ud over flebologi, lymfologi og arbehandling. Videnskabelige undersøgelser har vist, at tidligere kompressionsstrømpe-kontraindikationer kan blive til indikationer. Under visse forudsætninger kan det f.eks. være tilfældet ved PAOD, eller ved bestemte betændte hudsygdomme.


Forelæsninger om emnet Ulcus cruris venosum samt opdatering om varicer

PD Dr. med. Felizitas Pannier, Bonn, stod for to forelæsninger. Først fortalte hun om sine positive erfaringer med "endovenøs laserbehandling", som hun har haft gode resultater med i 18 år. Denne metode er med tiden blevet stadig mere skånsom, hvilket også den seneste udvikling med laser radial har bidraget til. Her viste der sig også grænser for denne karbevarende behandling, som f.eks. stamvener, der bugter og snor sig meget. Med emnet "Sklerosering  - og hvad der er muligt" kom Dr. Pannier også ind på den kemiske varicebehandling. Ifølge hendes konklusion har sklerosering efterhånden udviklet sig til den eneste behandling, som kan anvendes til alle varicer.

"Update – operativ behandling af varicen" var emnet for forelæsningen af Prof. Dr. med. Achim Mumme, Bochum. Ifølge hans erfaringer vil den moderne varicekirurgi resultere i en høj patienttilfredshed med lav recidivrate. Det afgørende er her operationsplanlægningen og operationsteknikken, som f.eks. invaginerende venestripping. Ved denne ekstra skånsomme teknik bliver den vene, der skal strippes, vendt indefra og ud. Som et andet eksempel nævnte han den endoluminale valvuloplastik, en slags kompressionsstrømpe rundt om venen. Hans afsluttende budskab: "Den moderne varicekirurgi: skånsom – differentieret – effektiv – varig".

I forbindelse med symposiet overrakte Sarah Conen fra Juzo Produktmanagement Flebologi en donationscheck på 5.000 EUR til Prof. Stücker, præsident for det tyske flebologiske selskab. Dermed ønsker Juzo at støtte arbejdet i arbejdsgruppen "Ung flebologi".

De videnskabelige ledere og arrangørerne glædede sig over den gode respons på dette internationale symposium.  Også tilbagemeldingerne fra gæsterne og forelæserne var helt igennem positive.

Det 3. internationale flebologiske symposium afholdes den 24.11.2018 i München.

Forelæsere

Prof. Dr. med. Sebastian Debus Hamborg

Direktør for karmedicinsk klinik
Universitetsklinik 
Hamborg-Eppendorf


Download abstract nu

Prof. Dr. med. Sylvia Haas, München

Speciallæge i almen medicin

Prof. Dr. med. Birgit Kahle, Lübeck

Overlæge
Klinik for dermatologi, allergologi og venerologi

Prof. Dr. med. Achim Mumme, Bochum

Direktør for karkirurgisk klinik, St. Josef-Hospital
i den katolske klinik Bochum Ruhr-Universitet Bochum

PD. Dr. med. Felizitas Pannier, Bonn

Speciallæge i dermatologi, praksis for dermatologi og flebologi, klinik og poliklinik for dermatologi og venerologi, universitetshospital Köln

Prof. Dr. med. Stefanie Reich-Schupke, Bochum

Speciallæge i dermatologi og venerologi, donationsprofessorat i flebologi


Download abstract nu

Prof. Dr. med. Anke Strölin, Tübingen

Ledende overlæge
Universitets-hudklinik TübingenDownload abstract nu

Prof. Dr. med. Markus Stücker, Bochum

Ledende læge i tværfagligt venecenter, direktør for klinik for dermatologi, venerologi og allergologi St.-Josef-Hospital

Justine Whitaker MSc, RN., Lancashire

Director, Nurse Consultant and Senior Lecturer, Uclan, UK
Northern Lymphology Ltd


Download abstract nu

Indtryk fra 2. internationale flebologiske symposium

Under temaet "Flebologi bygger bro" havde omkring 200 deltagere mulighed for at diskutere de interprofessionelle forelæsninger. Forelæserne informerede om den seneste udvikling inden for varicebehandling, lige fra konservative behandlinger over forskellige kirurgiske teknikker til behandling af venøse ulcera.