DA
  • International

  • English Version EN

Glossar

Flebologi, lymfologi, arbehandling – ikke alle er fortrolige med fagsproget inden for medicin. Her er vigtige begreber forklaret kort og præcist.

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  | I  |  K  |  L  |  M  |  N|  O  |  P|  R  |  S  |T  |  U  |  V    |  X  |  Z|

A  
AdhæsionVedhæftning 
Adipositas

Fedtsyge

a) gynoid (kvindelig) facon med brede hofter og tykke ben

b) android (mandlig) facon med kuglemave og slanke ben

 
AffektlabilitetStemningsskift 
Air-block-teknikVed åreknudebehandling injicerer lægen før medikamentet en lille mængde luft; formål: bedre kontakt mellem midlet og venevæggen
 
 
AkrocyanoseTrods betragtelig varm udetemperatur blålige hænder og fødder, ofte også kolde hænder og fødder 
AkutSygdom, der bryder hurtigt ud 
Akut belastningsreaktionSamlebegreb for atypisk reaktion, der udløses af en tidligere eller aktuel hændelse. 
AlbuminProtein i kroppen 
Allogent transplantat Transplantat, der stammer fra anden donor end patienten selv 
AmnionFosterhinde, placentaens inderste lag over fosteret 
AnæstesiSmerteløs tilstand fremkaldt af lægen 
AnamneseSygdomsforhistorie 
AnalgetikumSmertestillende medicin 
ÅndedrætsterapiPassiv og aktiv åndedrætsgymnastik som understøttende foranstaltninger efter operationer, f.eks. lave bobler med et sugerør i et vandglas 
AneurismeSygelig udvidelse af et afsnit af arterievæggen 
AngiodysplasiKarmisdannelse 
AngiografiRøntgenfotografering af kar efter injektion af et kontrastmiddel
a) Arteriografi: Arterier
b) Flebografi: Vener
c) Lymfografi: Lymfekar
 
 
AngiologiLæren om blod- og lymfekar 
AngioplastiUdvidelse af forsnævrede kar ved hjælp af ballonkateder 
AntikoagulanKoagulationshæmmende middel 
ArArret udgør den helede tilstand efter en hudskade. Arret bindevæv er i første omgang rødt, kun lidt elastisk og kun lidt belastbart. I løbet af arrets heling kan der forekomme skrumpninger og hærdninger. 
Armassage Forsigtig massage, for at opnå en skrumpning af arvævet 
ArbejdstrykTryk fra en bandage ved muskelarbejde. Resultat af tre faktorer:
Bandagens trækstyrke og elasticitet samt antal af forbindingsomgange lagt over hinanden
 
 
ArterieBlodkar, der fører væk fra hjertet, og forsyner vævet 
ArterielSom har med arterierne at gøre 
Arteriel okklusiv sygdomOkklusiv arteriel sygdom 
Arterielukning (akut)Pludselig forsnævring af en normalt bred arterie; oftest på grund af emboli fra hjertet; ofte ved hjerteklapfejl 
ArteriolerMindste arterier 
ArtrodeseOperativ, kunstig stivgøring af et led 
ArtrogenUdgående fra et led 
Artrogent ophobningssyndromOphobning i underbenet, forårsaget af stivgøring af det øverste ankelled i spidsfodsstilling 
ArtroseLedsygdom 
AtrofiAftagende størrelse af et normalt udviklet organ, væv eller celler (evt. betinget af underernæring) 
Atrofisk ar

Sådan kaldes et indsunket ar, der opstår ved sår, der heler dårligt. I dette tilfælde dannes en utilstrækkelig mængde bindevævsfibre.

  • Opstår ved dårligt helende sår, hvor der kun dannes utilstrækkelige mængder bindevævsfibre;
  • indsunkent ar. Mest kendt: Aknear
 
Atrophie blanche(fransk: blanc/blanche: hvid) lille, rundt til ovalt, delvist på størrelse med håndfladen, bizart udformet, ofte netformet, let indsunkent hvidt atrofisk centrum på underbenet. Opstår der i dette centrum bensår, er dette særligt smertefuldt og vedholdende 
Autologt transplantatTransplantat fra patientens egen krop 
B  
Babcock-operationse Strippingoperation 
Baker-cysteUdposning af den dorsale ledkapsel i knæleddet (udposning af knæets synova)
 
 
BandagistOrtopæditekniker, fremstiller tekniske-medicinske hjælpemidler, også kompressionsbeklædning 
BarbituratSovemiddel, men også narkosemiddel 
BasalcellelagLag i overhuden, hvor der konstant dannes nye celler 
BiopsiUdtagning af en vævsprøve 
Blokdissektion Fjernelse af regionære lymfeknuder ved operative kræftsbehandlinger 
BobathSærlig neurologisk behandlingsteknik inden for sygegymnastik 
Børnekirurgi Medicinsk fagområde med speciale i kirurgi ved børnesygdomme 
Buergers sygdomSe Endangiitis obliterans 
Buergers sygdomSærlig arteriel blodkarsygdom hos unge mænd 
C  
CamouflageSærlig sminketeknik for at sminke over ujævnheder i huden som f.eks. ar 
CellulitisI tysksprogede lande: Forandringer, der kan observeres i den kvindelige hud i sæde- og lårområdet, der kan være smertefulde. I engelsksprogede lande: En fladedækkende fremskreden, alvorlig betændelse af det subkutane binde- og fedtvæv.  
Cervikal Halsområde 
Cirkulær forbrændingCirkulær forbrænding 
Corium Læderhud, dermis 
Crus, cruris(lat.) Underben 
Cutis Samlebegreb for over- og læderhud (epidermis + dermis) 
CyanoseBlåfarvning af hud, læber og fingernegle som følge af for lavt iltindhold i blodet 
D  
DebrideringRensning af sår 
DefektFejlfunktion 
DekubitusLiggesår: For stor lokal trykbelastning samtidig med utilstrækkelig vævsernæring; som regel opstår der nekroser og sår ved at man ligger ned  
DelhudDelhud er et hudtransplantat (meget tyndt overhudslag fra et ubeskadiget sted på kroppen) 
Derma(græsk:) Hud
- Epidermis (overhud)
- Cutis (læderhud)
- Subcutis (underhud)
 
 
DermabrasioHudslibning 
DermatitisBetændelse i huden  
DermatologiLæren om huden og hudsygdommene 
DermatogenUdviklet fra hudlaget 
DermatomHudhøvl, til høstning af delhud 
Dermatoser Overbegreb for hudsygdomme 
DermatoskleroseSygelig fortykkelse af hudområder 
Dermis, koriumAndet hudlag 
DermojetBehandling af ar med kortison 
DesensibiliseringTrinvis konfrontation af en patient med de stimuli eller erindringer, patienten frygter, for f.eks. at opnå en lindring af patientens angstsymptomer 
Distal (lat.: distare, stå i afstand fra) dele af ekstremiteterne, der er længst væk fra kroppens midterlinje; antonym: proksimal 
Dissociativ amnesiTidsmæssigt begrænset, total eller delvis manglende erindring om en traumatisk oplevelse 
DiuretikaLægemiddel, der fremprovokerer en øget væskeudskillelse. Bør under ingen omstændigheder anvendes ved lymfødemer eller ødemer som følge af en CVI  
DiureseUrinudskillelse 
Dodd-perforanter Forbindelsesvener på underbenet (se Varicer)  
Dopplerprincip(se Ultralydsundersøgelser) Lydbølger tilbagekastes med en frekvensændring af et legeme, der bevæger sig. Dopplereffekten gør også blodstrømmen hørbar og – ved registrering – synlig  
Doppler-sonografiSærlig metode inden for ultralydsundersøgelse 
DrænageDræning; medicinsk: Afledning af kropsvæsker 
Duplex-sonografise Ultralydsundersøgelser  
Dybe benvenerVenerne i bindevævets muskelfascie (muskel- og hovedvenerne) 
DysforiNedtrykthed 
DysplasiFejldannelse 
E  
EkscisionUdskæring, fjernelse f.eks. af ar 
EksemKonturløs, betændt hudforandring med kløe (se Dermatitis)  
EkspanderEkspandere bruges inden for plastikkirurgi til udvidelse og forstørrelse af hud og væv. Ekspanderen sættes under den sunde hud og fyldes med væske ved hjælp af en ventil for således at udvide den sunde hud. Arvæv skiftes derefter ud med den derved udvundne hud. 
EksponeretSynligt, påfaldende 
EkstensionUdvidelse, strækning 
EkstrakorporalUdenfor kroppen 
EkstravasalUden for karret 
EkstravasatVæske i vævet. Blod-, plasma- eller lymfevæske, der trænger ud af et kar 
EkstremiteterLemmer 
EkstubationFjernelse af slangen fra en patients luftrør 
EksudatUdsivning af væske og celler fra væv, blod- og lymfekar som følge af betændelse 
Ektropion De nederste øjenlåg hænger nedad og krænger evt. udad 
ElastanElastisk, syntetisk materiale  
Elastodien Elastisk naturmateriale 
Elastomer (elast)Samlet begreb for naturligt eller kunstigt fremstillet materiale. Disse kan være monofile og multifile. Omfatter typer af naturkautsjuk og kunstig kautsjuk
Monofil: bestående af en enkelt fiber; enkelttrådet
Multifil: bestående af flere enkelte fibre
 
 
ElefantiatisUformelig hævelse af lemmer som følge af kronisk lymfeansamling (se Lymfødem) 
EmboliTilstopning af et kar på grund af en blodprop;
Årsag: Carry-over-effekt for kropsfremmede eller kropsegne substanser, der ikke blander sig homogent med blodet. Disse substanser kan danne et konglomerat og dermed forsnævre karret
 
 
EmbolusBlodprop, der føres rundt i blodbanen 
Endangiitis obliteransEn type arteriel blodkarsygdom; primært hos yngre mennesker 
EndotelIndre lag i blod- eller lymfekar  
EnteralVedrørende tarmen 
EntitetGiven størrelse, helhed 
EnuresisSengevædning 
EnzymerFermenter, acceleratorer af biologiske reaktioner 
EpidermisØverste, første hudlag 
EpitelFlerlaget cellekompleks, der omslutter kropsoverfladen 
ErgoterapiBeskæftigelses- og arbejdsterapi til generhvervelse af funktionelle muligheder med mål om så stor selvstændighed som muligt 
ErysipelRosen  
Erytem Rødmen af huden 
Erytrocyanosis(Erytrocyanosis crurum puellarum) en variant af akrocyanose (s.d.), der som regel er begrænset til unge piger og kvinder: blålig-rød, kølig hud på underbenene, forhorning af folliklerne (hårsække) på underbenene, tendens til frosthævninger 
EscharSårskorpe 
EscharotomiAflastningssnit igennem sårskorpen 
E-teknikSærlig neurologisk behandlingsteknik 
F  
Fascie(lat.: fascia: bånd) næsten ikke strækbar muskelhinde i bindevævet 
FasciokutanSammenfatning af hud og fascie 
FibrinFibrin er et protein, der er nødvendigt for vellykket sårheling og blodkoagulation. Fibrin er et aktiveret ""klæbemiddel"", som polymeriserer og danner et net, som lukker såret. 
Fibrin-limTokomponentlim, f.eks. til fastholdelse af delhuden 
FibrinogenForstadium til fibrin 
FibroblastBindevævscelle I tilfælde af kroniske proteinrige ødemer fører en forhøjet fibroblastaktivitet til bindevævsproliferation, til fibrose  
FibroseBindevævsomdannelse som følge af en bindevævsproliferation, f.eks. ved kronisk proteinrige ødemer, også som følge af røntgenbestråling (radiogen fibrose) 
FlashbackOverfaldsagtig erindring om en traumatisk situation 
FlebektasiVeneudvidelse uden åreknudedannelse 
FlebektomiKirurg. fjernelse af en vene 
FlebitisVenebetændelse 
FlebødemBenhævelse som følge af veneinsufficiens 
FlebografiRøntfotografering af vener under anvendelse af kontrastmidler (s.o. Angiografi) 
FlebologiLæren om vener og deres sygdomme 
FlebotromboseDyb benvenetrombose 
Flegmasia alba dolensBækken- og benvenetrombose; hævelse af benet, bleghed, smerter, feber 
Flegmasia coerulea dolensAkut massiv venelukning i benet; koagulation af blodet i alle benvener med reflektorisk arteriel reduceret blodgennemstrømning 
FleksionBøjning 
FluktuerendeSkiftende 
Fobi Sygelig angst 
Fontaine fransk kirurg (Strasbourg), der foretog stadieinddeling af alvorsgraden af en okklusiv arterielidelse:
- I. næsten ingen problemer, trættes let, kuldefølelse i benene
- II. Claudicatio intermittens, intermitterende halten (s.d.)
- III. Hvilesmerte på grund af iltmangel
- IV. Hvilesmerte samt vævsdød, koldbrand
 
 
Forbrænding Tilskadekomst som følge af ild 
Forbrændingsgrad Forbrændingens dybde 
Fremspringende legemsdeleKropsdele, der ligger for enden som fingre og tæer, men også næse, hage, kindben etc. 
FysioterapiFysisk behandling til afhjælpning af funktionelle skader 
G  
GlobulinerKugleformede lægemidler 
GranulationsvævKornet bindevæv på sår i forbindelse med helingsprocessen (hypergranulation = overskydende granulering) 
GranuleringKornstørrelse 
Graviditet Svangerskab 
H  
HæmangiomGodartet blodkarsvulst  
HæmatokritProcentvist indhold af de faste blodlegemer i det samlede blod, vigtigt ved en kunstig blodfortynding 
HæmatomBlodansamling, "blå plet", skifter farve i løbet af dage 
HæmodilutionBlodfortynding  
Hæmodynamik Blodets strømningshastighed i karrene 
Hæmoglobin Rødt blodfarvestof 
HæmoragiBlødning 
Helede arAr, som ikke ændrer sig ved tryk, og som er lyse og i hudniveau 
HeparinKoagulationshæmmende stof 
HeterogenForskelligartet; antonym: homogen 
HomogenEnsartet; antonym: heterogen 
HovedstammevaricerÅreknudedannelse i en af de to hovedstammevener, Vena saphena magna eller parva (s.d)
 
 
Hovedvenerse Vener; Hovedvener og muskelvener danner sammen det dybe venesystem, der ligger i fascien 
HudbankSted til opbevaring af hudceller til videreanvendelse 
HuddefektManglende hudvæv 
HudtransplantationF.eks. fuldhud eller delhud overføres fra en kropsregion til en anden for at dække åbne steder 
HvilesmerteSmerter i hviletilstand 
HviletrykTryk, som en bandage udøver, når der intet muskelarbejde udføres. Jo højere en bandages elasticitet er, desto højere er dens hviletryk og desto lavere er arbejdstrykket. 
Hydrostatisk trykTryk i en væskesøjle over det betragtede sted 
HyperæmiØget blodindhold
Aktiv: "Blodoverfyldning" som følge af øget aktivitet i et organ
Passiv: Som følge af afledningsfejl = ophobning
 
 
Hyperkeratose(græsk: hyper: over) overdreven kraftig forhorning af huden 
HypertoniForhøjet blodtryk 
HypertrofiskHævet, forstørret, endnu aktiv 
Hypertrofisk ardannelseUregelmæssigt anlagt og voksende bindevæv på grund af en overdreven udskilning af kollagenfibre, overskydende, ukontrolleret voksende ardannelse 
Hypertrofiske arForstørrede, hævede og stadig aktive ar 
Hypodermitis(græsk: hypo: under) betændelse i underhudsvævet 
I  
Immunsystem Kroppens biologiske forsvarssystem 
Individuationsgrad Bevidst, selvstændig personlighed 
InhalationstraumeBeskadigelse af lungen ved indånding af giftige substanser  
Infektion Betændelse 
Inflammabilitet Udvikling af betændelse 
Infusion Infundering, indføring af væske i kroppen med kanyler 
InjektionIndsprøjtning
- intraarteriel (i pulsåren)
- intravenøs (i venen)
- intramuskulær (i musklen)
- intrakutan (i huden)
- subkutan (under huden)
 
 
Instillation Inddrypning af væske i organismen 
InsufficiensSvaghed, utilstrækkelig ydelse i et organ eller organsystem  
Insufficient Mangelfuld 
Interaktionsniveau Omgivelsesniveau 
IntermitterendeMed delvis afbrydelse  
Intermitterende kompression Apparativ drænage af en ekstremitet med stødvist skiftende lufttryk 
Interstitiel Der vedrører interstitiet 
InterstitiumMellemrum mellem kroppens enkelte vævslag. I interstitium forløber organets forsyningsbaner (blodkar, nerver); Cellemellemrum 
Intervention Indgreb 
Intestinal Til tarmkanalen hørende 
Intraoperativ Under en operation 
Intravenøs I venen 
Intrusion Uønsket genoplevelse af en traumatisk oplevelse, som er forbundet med angst og panik 
Intubation Indføring af et specialrør i luftrøret 
IrreparabelKan ikke længere genskabes; uhelbredelig 
IrreponibelKan ikke skubbes tilbage, kan ikke bringes i orden 
IrreversibelKan ikke laves om 
IskæmiReduceret blodindhold i vævet
1. Absolut iskæmi = absolut blodløshed som følge af en aflukning af kar
2. Relativ iskæmi = reduceret forsyning – misforhold mellem udbud og efterspørgsel; hyppigste følge: Nekrose
 
 
K  
KapacitetskarVener: På grund af deres store elasticitet anvendes de ikke kun til blodtransport, men også som blodreservoir  
Kapillær(Medicinsk) hårfint blod- eller lymfekar 
Kapselkontraktur Sammentrækning af en ledkapsel som resulterer i reduceret bevægelighed 
Karher: Blod-/lymfekar 
Karsprængningsvaricerse Varicer 
KeloidKraftig bindevævsvækst, der strækker sig ud over sårarealet til den sunde hud  
KeratinocytterBasisceller i epidermis  
KirurgiMedicinsk fagområde, som beskæftiger sig med diagnosticering og behandling af sygdomme og skader ved hjælp af operationer 
Klapinsufficiens Utilstrækkelig klaplukning i vener eller i hjertet 
Klinisk Medicinsk behandling 
KOF Forkortelse for kropsoverflade 
KoldbrandForløbsform efter celledød og nekrose 
Kollagen (Collagen) fibrøst protein i kroppen 
Kollaps(Collagen) fibrøst protein i kroppen
Kollaps Sammenklapning, sammenbrud
- Kredsløbskollaps Sammenbrud i kredsløbet; chok
- Lungekollaps Sammenklapning af lungerne som følge af deres styrke til at trække sig sammen, f.eks. ved åben tilskadekomst af brystkassen
 
 
Kollateralt kredsløbKar ved siden af hovedkarret, der når ud til det samme forsyningsområde og ved svigt i hovedkarret kan springe til som reserve 
Kompleks fysioterapeutisk drænageBehandlingsform, bestående af lymfedrænage, øvelser og kompressionsbind/-strømpe 
Kompleks fysioterapeutisk lymfødembehandlingBehandling i 2 faser ved lymf- og lipødem og det sene stadie af den kronisk-venøse insufficiens (s.d.). "Fase I Drænagen" med hudhygiejniske foranstaltninger, hyppige manuelle lymfedrænager, kompressionsbandager og drænende bevægelsesterapi. "Fase II Vedligeholdelsen/optimeringen" med kompressionsbehandling, eventuelle manuelle lymfedrænager, bevægelsesterapi, kontinuerligt udførte hygiejniske foranstaltninger. Den Komplekse fysioterapeutiske lymfødembehandling (KFL) kan evt. suppleres med en apparativ, intermitterende kompressionsbehandling (pneumomassage). 
KompliansPatientens deltagelse under behandlingen, også "behandlingsvedholdenhed" 
KompressionsadfærdHvordan kompressionsbeklædning eller -bandager udøver tryk. Determinerende faktorer i den forbindelse er f.eks.: Arbejds- og hviletrykket, trykforløbet og kompressionsklassen 
Kompressionsbehandling
(Metoder til)
a) kompressionsbandage
b) med. kompressionsbeklædning
c) intermitterende kompression
 
 
KompressionsbeklædningAnatomisk udformede strikkede kompressionsprodukter til vidt forskellige kropsregioner (f.eks. kompressionsstrømper) 
KompressionsbindElastiske bind til kompressionsbehandling
Kortstræk; elastiske op til 70%
Middelstræk; elastiske op til 130%
Langstræk; elastiske op til 130%
 
Konglomerat(Conglomerat) Blanding af uensartede elementer 
KonstitutionelAnlægsbetinget 
KontaminationSmitte, forurening 
KontrahereSammentrække 
KontraindikationModindikation; årsag til ikke at anvende et middel eller en metode 
KontraktionSammentrækning, f.eks. af en muskel 
KontrakturAfkortning af muskler, sener, ledbånd og led, der medfører en permanent bevægelsesbegrænsning 
KontrastmiddelMiddel anbragt i hulrum eller kar til røntgenfotografering af områderne 
KorrelereStå i forbindelse med 
Kortstræksbandagese Kompressionsbind 
KroniskSygdom, der foreligger permanent 
Kronisk venøs insufficiensFlatulens i de mindste vener fra fodkanten til knogleområdet som tidligste tegn på den venøse ophobning (kronisk veneinsufficiens) 
Kronisk-venøs insufficiens (CVI)Skade i huden og underhuden på underbenet forårsaget af en åreknudelidelse eller af en benvenetrombose; fra tendens til hævelse, pigmentaflejring, sammenvoksning af hud og underhud, atrophi blanche til venøs betinget ulcus cruris 
Kryoterapi Kuldeterapi 
Kunstigt lymfødemØdem påført egenhændigt ved selvlemlæstelse (atypisk smertefuldt, blåfarvet lymfødem) 
Kunstig koma Medikamentøst fremkaldt bevidstløshed. I denne tilstand kan patienten ikke engang vækkes ved hjælp af stærke ydre stimuli som f.eks. gentagne smertestimuli. 
L  
Langerhans-celler Immunsystemets forsvarsceller i overhuden 
Langstræksbandagerse Kompressionsbind  
LaplaceLaplaces formel: Tryk P = spænding på en bandage = S divideret med radius på en cylinder = r
Denne formel siger, at det tryk, som en kompressionsbehandling udøver på det cylinderlignende underben, er direkte proportional med spændekraften på bandagen, men er omvendt proportional med radius på underbenet. Jo mindre omfanget er, jo højere er trykket ved samme kraftanvendelse 
 
 
Laplace, Marquis defødt i Paris; 1749-1827; matematiker  
Lapplastik Vævslapper med alle kar til erstatning af arvæv 
LæsionSkade, kvæstelse  
Latens En sygdoms midlertidige hvilende periode 
LatenstidSymptomfrit forløberstadie til en sygdom
 
 
Latent Skjult; symptomfri  
LateralI siden; på den ene yderside af et led (på indersiden: medial) 
LatexGummimælk; vandig dispersion af naturlige (kautschuk) eller syntetiske polymerer 
LavvolumeninsufficiensMekanisk insufficiens: På grund af en sygdom i lymfekarssystemet er transportkapaciteten ikke længere tilstrækkelig til at bortlede alle lymfepligtige protein- og slaggestoffer 
Lipødem Ridebukseagtig, tosidet, symmetrisk hævelse forårsaget af fedtaflejring fra bækkenkammene frem til knoglerne (først og fremmest hos kvinder). Som lipo-lymfødem kombineret med et lymfødem  
LipodermatoskleroseSammenvoksning af huden og det subkutane fedt- og bindevæv i slutstadiet til en kronisk venøs-lymfostatisk insufficiens på underbenet 
 
 
Lipo-lymfødem
 
Kombinationsform af lip- og lymfødem I modsætning til lipødemer, der slutter ved anklen med fodryghævelse, positivt stemmersk tegn (s.d.) og asymmetrisk forløb 
 
 
Liposuktion Invasiv proces delvist også til behandling af lipødem 
LokaliseringPlacering, sted 
LRRForkortelse for lysreflektionsrheografi, en optimeret fotoplethysmografi (s. PPG)  
Lymfadenitis Lymfeknudebetændelse 
LymfangiomGodartet svulst, udgående fra lymfekarssystemet  
LymfangiopatiSygdom i lymfekarrene 
LymfangitisBetændelse i en lymfestreng 
LymfeVævsvæske 
LymfedrænageSærlig strygende massage til afhjælpning af lymfeansamlinger 
LymfekarsystemTransporterer lymfen fra distal til proksimal
a) overfladisk l.: følger de store vener og renser hud og underhud for slagger og affaldsprodukter
b) dybt l.: følger karrene i en fasciehinde, renser knogler, led, muskler for slagger og affaldsprodukter. På foden og på låret findes der forbindelser mellem begge systemer. I modsætning til venesystemerne, hvor blodet løber udefra ned i dybden, er lymfestrømmen rettet fra dybet og ud 
 
 
LymfekirtelForældet betegnelse for lymfeknude  
LymfeknudeFilterstation i lymfekarsystemet 
LymfekollektorSamlekar for afløbende lymfe  
LymfeskintigrafiDiagnostisk proces ved hjælp af et radioaktivt lymfepligtigt makromolekyle til visning af lymfesystemet samt til måling af hastigheden på lymfestrømningen ved hjælp af halveringstiden (T/2), samt numerisk registrering af den akkumulerede radioaktivitet i de regionale lymfeknuder ved fysisk hvile og efter bevægelse 
LymfødemVæskeansamling, fremkaldt ved spærring af lymfeafløbet 
LymfogenMed lymfatisk oprindelse, opstået på lymfevejen 
LymfografiRøntgenkontrastundersøgelse af lymfekar 
M  
MalleolødemHævelse; begrænset til hulrummene bag knoglerne 
MalleolusAnkel medial (tibial) indersiden af underbenet, lateral (fibular) ydersiden af underbenet 
Mal perforant(franz.: du pied) Liggesår med følelsesproblematiske nervesygdomme (neuropatier), der optræder sammen; sjældnere ved spedalskhed, oftere ved diabetes eller alkoholbetinget neuropati 
Manuel behandlingLed- og bløddelsteknik inden for sygegymnastik 
MCP-led Metakarpofalangealled 
Medial malleolHulning bag anklen; hyppig placering for det venøse bensår 
Mediatorer Hormonlignende stoffer 
Meek-teknikGennemstukket delhud 
Mentosternal Område mellem hage og brystben 
Mesh-graft, meshNettransplantat, omdannelse af et transplantat til et net  
Meshing Forstørre et transplantat ved hjælp af et trådnet 
Metabolisme Stofskifte 
Middelstrækbindse Kompressionsbind 
Mikroanastomose Forbindelse af små blodkar 
MikroangiopatiSygdom i det mindste blodkar
 
 
Mikrocirkulation Strøm af blod- og vævsvæske i endebaneområdet, i hulrummet mellem arterieenderne og venestarten (kapillærsystemet) 
Mobilisering (Mobilisation) Gøre bevægelig, f.eks. stive led ved øvelser 
Mobilitet Bevægelighed 
Monitorering Overvågning af kropsfunktionen
 
 
Mukosa Slimhinde 
MuskelpumpeMusklens evne til at fremkalde blodets venøse tilbagestrømning 
Myokutan Sammenfatning af muskel og ydre hud 
N  
Narkose Bedøvelse, kunstig frembragt søvnlignende tilstand med bevidstløshed og dermed ufølsomhed over for smerte 
Narkotisere Bedøve (se narkose) 
NekretomiFjernelse af dødt væv. Et eksempel på nekretomi er den operative fjernelse af forbrændt hud. 
NekrosektomiFjernelse af dødt væv 
Nekrose Nekroser er dødt, følelsesløst væv, som kan forstyrre sårhelingsprocessen 
NekrotiskDødt 
NiprocentreglenRegel til beregning af den forbrændte kropsoverflade ved inddeling i 11 x 9 + 1 procentdele  
O  
ØdemHævelse som følge af ophobning af væske i vævet; Væskeansamling 
Opløsning af arkontraktur Ar fjernes ved hjælp af små zigzigsnit, så såret kan lukkes uden spændinger 
Organisme System af organer i kroppen 
OscillografiMetode til volumenpulsmåling på ekstremiteter, der giver oplysninger om den arterielle blodforsynings kvalitet 
ØstrogenKvindeligt kønshormon (follikelhormon) 
P  
PalpationUndersøgelse ved hjælp af berøring  
PapillærVorteagtig (fra lat.: papilla: vorteagtig forhøjning) 
Parenteral Ved omgåelse af fordøjelseskanalen, f.eks. parenteral indgivelse af et lægemiddel gennem venen 
PatogeneseSygdomsopståen  
Pelotte Pelotten er en balleformet, oftest halvkugleformet genstand (eller pude), som i reglen anvendes til medicinske formål til kompression eller til sammenpresning af væv eller til at holde væv væk. 
PerforansveneTværgående forbindelse mellem det overfladiske venesystem, der ligger uden for fascien og det dybe venesystem, der omhylles af fascien (se også Venae perforantes. Navnet indikerer, at fascien perforeres, altså gennembrydes)  
Perforere Gennembryde; gennembore  
Perkutan Gennem huden 
Permeabilitetsforstyrrelse Fejl i cellernes gennemtrængelighed 
PernionerFrostknuder 
PigmenterFarvestoffer 
PigmenteringPigmentering/farvning (især pigmenterne i huden efter UV-påvirkning)  
Plastikkirurgi Plastikkirurgi (af græsk plastikos - danne, forme eller skabe) en den type kirurgi, som ud fra funktionelle eller æstetisk/kosmetiske årsager foretager ændringer af kroppens organer eller overflader. 
Platysma Flad hudmuskel på halsen 
PletysmografiOptegnelse over volumentiltag i en ekstremitet til bestemmelse af blodgennemstrømningen ved blokeret venøst afløb  
PlexusFletning af nerver 
Plexus brachialis Nerveforsyning af armen og skuldermuskulaturen fra halshvirvlerne (C5-Th1) 
Pneumoni Lungebetændelse 
PNF Særlig neurologisk behandlingsteknik 
PosttraumatiskEfter traume 
Posttraumatiske symptomerTidsforsinket forekommende psykiske følger af en traumatisk oplevelse 
Posttrombotisk(lat.: post: efter) efter trombose 
Posttrombotisk syndrom (PTS)Summen af hudforandringerne på underbenet, fra hævelsen til såret som følge af en dyb trombose 
PPG(Fotopletysmografi)
Der sendes lys fra et målehoved til det øverste hudlag, der derfra tilbagekastes (reflekteres) og registreres med målehovedet. Den elektroniske sammenligning af den afsendte lysmængde og den mængde, der opfanges igen, giver oplysninger om eksistens og grad af den venøse ansamling (s.o. LRR)
 
Prævention Forebyggelse 
PrimærFørst; oprindelig 
Primær ekscision Udskæring af små ar med øjeblikkelig direkte lukning 
Primær helingHeling af et sår uden komplikationer 
Primært lymfødemLymfødem fremprovokeret af en udviklingsforstyrrelse i lymfesystemet 
ProfylakseForebyggelse; afværgelse af sygdomme 
PrognoseForudsigelse af et sygdomsforløb 
ProgredierendeFremadskridende 
Projicere Overføre 
ProksimalDel liggende nærmest ved kroppens midte; antonym: distal 
Prolongere Forlænge noget 
Proliferation Abnorm vækst af væv 
Proteinfattigt ødemØdem med lav (under 1g%) proteinkoncentration (f.eks. hungerødem/krigsødem) 
Proteinrigt ødemØdem med en proteinkoncentration, der udgør flere gramprocent (f.eks. lymfeødem, betændelsesbetinget ødem); kronisk proteinrige ødemer har sekundære vævsforandringer (bindevævsproliferation; fibrose; sklerose; fedtforøgelse) til følge 
ProtrombinInaktivt forstadie til trombin (s.d.) under blodkoagulationsprocessen 
Pruritus Kløe 
Psyke Helheden af bevidste og ubevidste processer og psykisk funktion 
Psykisk Som har med psyken at gøre 
Psykolog En psykolog beskæftiger sig med psykologien defineret som videnskaben om menneskers oplevelser og adfærd. 
Psykose Såkaldt sindssygdom, generel betegnelse for psykisk forstyrrelse med strukturel forvandling af oplevelsen 
Psykosomatisk Forbindelse og relation mellem det fysiske og det psykiske 
PTSForkortelse for Posttrombotisk syndrom (s.d.) 
R  
Radialislap Hudlap fra et område på underarmen 
RAL-direktiverKvalitetskrav til behandling med medicinske kompressionsstrømper.  
Recell Hud, der sprayes på i stedet for påføres 
RecidivTilbagefald/fornyet optræden af en sygdom efter heling 
Recidiverende Tilbagevendende 
Regression Tilbagetrækning til et tidligere udviklingsniveau 
RefluksTilbageløb af en væske (f.eks. blod) 
Rehabilitering Efterbehandling samt så omfattende genvinding af helbredet som muligt 
Rekonvalescent Person, der kommer sig efter en sygdom, genvinder helbredet 
Relaksation Afspænding 
Relevant Vigtig, af betydning 
ResistensModstand, afværgelse  
Respirator Apparat, der kunstigt opretholder åndedrætsfunktionen 
ResorptionOpsugning; optagelse af stoffer  
Restless legs "Urolige ben"; særlige følelsesforstyrrelser i benene under nattehvile, der tvinger benene til rastløse bevælgelser, bl.a. ved Parkinson-syge  
Retikulær Netformet 
Retikulære varicerÅreknuder i det overfladiske venenet (se Varicer) 
Retinaculum Forstærkende bindevævsbånd 
Retraumatisering Fornyet traumatisering, som bl.a. kan fremkaldes af behandlingsforanstaltninger i den intensive behandlingsfase (fornyet tab af kontrol) 
Retrograd amnesi Hukommelsestab i et tidsrum af forskellig længde inden bevidstløsheden indtræffer 
Reversibel Vendbar, kan gendannes 
S  
Sedativ Beroligende lægemiddel 
Sedering Immobilisering med lægemidler 
SekretAfsondringsprodukt 
SekundærAnden rangs, efterfølgende; afhængig  
Sekundær heling Forsinket sårheling 
Sekundær infektionInfektion med en ekstra sygdomsfremkaldende faktor ved et allerede inficeret sår 
Sekundær lukning/suturLukning af et oprindeligt inficeret sår, når infektionen er bekæmpet 
Sekundært lymfødem Et proteinrigt ødem, der skyldes en mekanisk eller lavvolumen-insufficiens (se dette) i lymfekarrene.  
Sekundære varicer Åreknuder, der dannes som følge af en dyb trombose  
Sepsis Råd, blodforgiftning 
SerologiDelområde inden for immunologien; læren om kroppens immunegenskaber 
Serom1. Lymfeansamling i ikke udviklede hulninger
2. Sekrettilbageholdelse i sammensyet sår
 
 
serøsRelateret til serummet; væskeansamlinger overvejende bestående af serum 
Serum Ikke længere koagulerbar gullig blodvæske, der er renset for blodlegemer og fibrin 
Sheet Særligt materiale til afdækning 
SidegrensvaricerÅreknudedannelse i sidegrene, der løber mod stamvenerne (selvom disse årer løber mod stamvenerne, betegnes de grene; korrekt term ville være "rødder") 
Sideløbende kredsløbse Kollaterale kredsløb 
SilikoneMedicinsk silikone sørger for, at der opstår et fugtigt miljø på arret, så arret ikke tørrer ud. Silikonen holder arret blødt og har en positiv effekt på arvævet. 
SilikoneplastreSilikoneplastre består af medicinsk silikone og kan sættes direkte på huden. Kompressionsbeklædningen kan bruges over silikoneplastrene. 
Sklerose
 
Sygelig fortykkelse af et organ 
SkleroseringInjektion af et middel, som lukker venen ved sammenklæbning af væggen 
Skleroterapise Sklerosering 
Skoldning Tilskadekomst som følge af varme væsker 
SkrabUdtagning af hudceller ved hjælp af en vatpind for at konstatere bakterieinfektion eller celleforandring. 
Somatopsykisk Fysisk-psykisk 
Spontan remission Spontan gendannelse 
Stase Zone med stilstand i blodgennemstrømningen 
Stasedermatitis Betændt hudreaktion på det hævede underben 
StasedermatoseSamlet begreb for en hudforandring på underbenet, der er afhængig af en ophobning med undtagelse af en Ulcus cruris  
Stella venosaIndgangssted for Vena saphena magna i Vena femoralis i lyskeområde 
Stella venosa-resektionOperativ fjernelse/underbinding af stella venosa 
Stemmersk tegnEn udspredning af hudfolder på tæer/fingre, eller manglende evne til at løfte huden 
Stigma Kendetegn, mærke med negativ konnotation" 
StrippingoperationOperativ fjernelse af åreknuder ved udtrækning (stripping) 
SubcutisFunktionstilpasset 
Substitution Erstatning, påfyldning 
SufficiensForældet betegnelse for lymfeknude  
Sygegymnastik Bevægelsesterapi til bevarelse eller genopbygning af fysiske funktioner 
Symptomer Sygdomstegn, som er karakteristiske for en bestemt sygdom 
SystemiskRelateret til hele organismen 
T  
Take-rateAntallet af fastvoksede transplantater 
Tangentiel ekscisionFjernelse af forbrændt hud i tynde lag 
TeleangiektasierUdvidelse af de mindste slutkar  
Temperatursensorer Celleenhed til perception af kulde og varme 
Terapeut Behandler 
TerapiBehandling 
Termisk Den græske forstavelse ""therm"" betyder ""varm"" 
TermografiRegistrering af perifere kredsløbsforstyrrelser ved registrering af temperaturforskelle i huden, der vises i forskellige farver på termogrammets billede.  
Trachea Luftrør 
Transplantation Overflytning af væv og organer som erstatning for manglende kropsvæv eller organer 
TraumeTilskadekomst, sår, skade på kroppen, forårsaget af voldsom fysisk eller psykisk ydre påvirkning 
Trigger Udløser 
TrombeBlodprop opstået i karrene eller i hjertet 
Trombektomi Operativ fjernelse af tromber 
TrombinMedikamentel opløsning af tromber ved hjælp af bestemte enzymer (streptokinase, urokinase) 
TrombocytBlodplader; hjælper ved koagulation 
TromboflebitisVenebetændelse; anvendes oftest som betegnelse for betændelse i overfladiske vener 
Tromboflebitis profundaBetændelse og blodprop i dybe vener; kortbetegnelse: Dyb venetrombose (DVT); se Flebotrombose 
TrombolyseTilbagefald/fornyet optræden af en sygdom efter heling 
TromboseLukning af et kar, en vene eller arterie på grund af koagulat (blodprop) 
Tromboserede kar Kar, som er lukket af koaguleret blod 
TrykgradientVed medicinske kompressionsstrømper: Forløbet af trykfaldet nedefra og op, fra distal mod proksimal 
U
UlcusSår
Ulcus crurisUnderbenssår (skinnebenssår)
Ulcus i gamacheområdetGamachelignende bensår, der omfatter underbenet
Ultralydsundersøgelser
inden for flebologi
a) Doppler-sonografi. Blodstrømsmåling ved hjælp af ultralyds-doppler (se også Doppler)
b) Duplex-sonografi. Billedgivende proces til illustration af karrene, bestemmelse af deres placering og deres kaliber
UrticariaNældefeber/hududslæt
UrticarielSom ligner nældefeber
V  
Valsalva-forsøgPressetryk (som ved afføring) ved venemålinger opkaldt efter anatomen Antonio Valsalva (Bologna 1666-1723)  
Varicebundt Åreknudesamling (lat.: convolvere: sammendreje)  
VaricerÅreknudelidelse  
Varikoflebitis Betændelse i en åreknude 
Varix(lat.: varus: krum) eller varice, åreknude
Gren (sidegrensvaricer) = varicer, der løber skråt udefra mod hovedvaricen
Karsprængninger = fine åregrupper liggende i huden
Retikulære varicer = netagtigt placerede varicer uden for de to store stammer
Hovedstammevaricer = åreknudedannelse i hovedstammerne i Vena saphena magna, den store saphenøse vene og/eller Vena saphena parva, den lille saphenøse vene
 
 
Vas (lat.: Kar)
- ekstravasal, uden for karret
- intravasal, inden for karret
 
 
Vaskularisation Dannelse af blodkar 
Vaskulitis(Vasculitis) betændelse i et blodkar 
VævstrykTryk i den frie interstitielle væske 
VenaBlodkar, der fører til hjertet, venen
- arcuata cruris posterior= bageste bøjevene
- femoralis= lårvene
- iliaca (communis, interna, externa)= hoftevene
- poplitea= knæhasevene
- saphena magna, stor vene; udspringer på forfodsryggen, løber foran indersiden af anklen til indersiden af benet, udmunder under lysken i stella venosa (s.d.) i Vena femoralis
- saphena parva, lille vene; udspringer ved den yderste fodkant, løber bag knoglen til bagsiden af underbenet, støder i knæhasen igennem muskelfascien for at udmunde i en dyb vene
 
 
VenaeFlertal af vene: Vener
- communicantes= tværforbindelser inden for et (overfladisk eller dybt) venesystem
- perforantes= tværforbindelser mellem det overfladiske og det dybe venesystem; de kaldes perforantes, fordi de perforerer fascien (gennemtrænger) (indført i den sprogligt mindre vellykkede betegnelse "Perforansvener". Perforanterne er forbindelserne i blodets ensrettede trafik mellem overfladen og dybden)
 
 
Vena perforansVigtig forbindelsesvene (s. Venae perforantes), liggende på indersiden under knæet 
VenebypassOmgåelse af et lukket blodkar ved transplantering af en vene 
VeneklapperKlapper i venerne, der er bygget således, at de i ubeskadiget tilstand giver mulighed for blodets ensrettede trafik fra periferien til hjertet og forhindrer tilbageløb 
VenemedicinGruppe af plantebaserede, halvsyntetiske eller syntetisk lægemidler, der kan modvirke en venelidelse 
VenesystemDel af kredsløbssystemet, som transporerer blodet fra periferien til hjertet.
Man skelner mellem tre forskellige venesystemer i benet:
1. det overfladiske venesystem, beliggende uden for fascien, og kaldt det kapacitive system, fordi dets opgave bl.a. er opbevaring og klargøring af blod til bortledning til de dybe vener.
2. det dybe system, beliggende i muskelfascien; det omfatter muskelvener til renholdelse af muskler, hovedvener til bortledning i retning mod kroppens midte
3. system af Venae perforantes, der gennemborer fascien
 
 
VenetrykDet tryk, der findes i venen. Ved en hjerteinsufficiens er venetrykket i hele venesystemet forhøjet (generaliseret flebohypertoni) 
Venoler (Pl.) fjerner som de mindste vener det brugte blod fra kapillærkredsløbet til bortledning til kroppens indre 
VenøsSom har med venerne at gøre 
Venøs hypertoniForhøjet blodtryk i venerne, oftest som følge af tilbageløbsproblemer 
Venøs kapacitetBlodmængde, som benvenerne kan optage ved rejsning af kroppen 
Vojta Særlig neurologisk behandlingsteknik inden for sygegymnastik 
X  
XenotransplantatTransplantat fra dyr 
Z  
Z-plastikVed hjælp af små zigzagsnit opløses ar, hvorefter de kan sys forskudt sammen uden spændinger