SV
 • International

 • English Version EN

Lymfologi

Vår ambition: Ditt välbefinnande

Lymfologi är läran om lymfsystemets och lymfkärlens sjukdomar. En tidig diagnos av felfunktioner i lymfkärlssystemet är viktig, eftersom felfunktionerna kan ha allvarliga negativa effekter på hälsan. Obehandlade lymfologiska sjukdomar kan leda till att livet påverkas avsevärt, både i vardagen och i yrket. En behandling måste därför sättas in så tidigt som möjligt för att motverka att sjukdomen försämras.

Lymfsystemet

Människans lymfsystem

Bild 1: Lymfsystemet

Bild 2: Lymfkärlen tar upp vätska och ”avfallsprodukter” från cellmembranen

Förutom blodkärlssystemet finns det ett annat, mycket viktigt kärlsystem i människokroppen, nämligen lymfkärlssystemet. Det går genom hela kroppen och oftast parallellt med blodkärlen. Till skillnad från blodomloppet är lymfsystemet inte ett slutet system. Det är ett halvöppet system. 

Lymfsystemet är den viktigaste beståndsdelen i det mänskliga immunsystemet. Det fungerar som ett transport- och avfallssystem för olika ämnen som kommer in i utrymmet mellan cellerna via blodkärlen och som kroppen inte kan transportera bort via andra vägar.

Endast med ett intakt lymfsystem och genom optimal borttransport av lymfvätskan (lymfa) kan denna ”lymfpliktiga last” transporteras bort. ”Lymfpliktig last” är framför allt ämnen som äggvita, fetter, celler och cellavfall, men även patogen som bakterier och virus.


Ödem

Ödem är synliga och kännbara svullnader som kan uppkomma på grund av olika sjukdomar eller efter operationer eller skador. Ett ödem uppkommer genom en ökad ansamling av vätska eller fettceller i vävnaden. Vätska ansamlas och kan inte längre transporteras bort helt.

Ödem utlöser ofta tryck- eller spänningssmärtor och medför att rörligheten begränsas, vilket påverkar de drabbade avsevärt. Det är inte lätt att skilja de olika formerna av ödem från varandra. 

Bra att veta

 • Ödem är inte alltid sjukdomsbetingade, men de uppkommer inte utan anledning. Därför är det alltid viktigt att låta en läkare ta reda på orsaken.

Ödembehandling

Lymf- och lipödem kan inte botas. Men ju tidigare behandlingen påbörjas desto större är chansen att sjukdomen hejdas. Därmed kan även komplikationer och följder som extrem rörelsebegränsning, hudsjukdomar eller ytterligare venproblem minskas eller undvikas.

Effektiva konservativa ödembehandlingar: komplex (lymfödem) resp. kombinerad (lipödem) fysikalisk ödemterapi (KFÖ). Dessa består av följande:
Manuellt lymfdränage (MLD), kompressionsbehandling, hudvård/hygien och avsvällande rörelse- och andningsterapi. Dessa är indelade i två faser som bygger på varandra. Det är extra viktigt att patienten medverkar aktivt genom egenvård. Med hjälp av dessa delar går det att behandla lymfödem och, i viss mån även lipödem, effektivt, förhindra att sjukdomen försämras och att uppnå och behålla förbättringar.

Delarna i KFÖ (kombinerad fysikalisk ödemterapi) inom konservativ behandling

Kombinerad fysikalisk ödemterapi


Fas 1: Avsvällningsfasen


Den första fasen i KFÖ syftar till att förbättra lymfflödet i den sjuka delen av kroppen, mjuka upp förhårdnader i vävnaden (fibroser) och underlätta borttransporteringen av äggviterik ödemvätska.

Denna fas består av ett strikt manuellt lymfdränage (MLD) som helst ska ske varje dag, kompletterande kompressionsbehandling med om möjligt daglig kompression samt rörelseterapi och hudvård.

Fas 2: Underhållsfasen

I den andra fasen av KFÖ reduceras MLD-enheterna efter det individuella behandlingsbehovet och man försöker att på lång sikt bevara och optimera det goda resultatet av behandlingen.

Detta sker genom flatstickade kompressionsprodukter (t.ex. Juzo Expert eller Juzo Expert Strong) samt rörelseterapi.

1. Manuellt lymfdränage (MLD)
MLD är en terapeutisk massageteknik. Med särskilda handgrepp kan man aktivera lymfflödet och minska svullnaden i vävnaden.

Inlagrad, proteinrik vätska transporteras bort via lymfsystemet. På så sätt kan ödemet gå tillbaka och den förhårdnade (fibrotiska) bindväven mjukas upp. Vid behandlingen av lipödem fokuserar man på att minska smärtan och mobilisera vävnaden. Till skillnad från traditionell massage sker lymfdränaget med mjuka, långsamma handgrepp. Din läkare kommer att diskutera med dig om lymfdränage passar dig.

2. Kompressionsbehandling
För att upprätthålla resultatet efter MLD måste en kompressionsbehandling påbörjas direkt efter MLD. Detta för att minska risken att lymfvätska ansamlas på nytt.

Eftersom stora storleksförändringar förväntas i fas 1 av KFÖ på grund av den kontinuerliga minskningen av omfånget, måste den berörda kroppsdelen komprimeras med särskilda lymfologiska kompressionsförband (t.ex. med Juzo SoftCompress i kombination med icke-elastiska kompressionsrullar). Detta möjliggör en individuell anpassning till patienterna och omfattningen av deras ödem. Mot slutet av den första fasen av KFÖ, när färre storleksförändringar och -minskningar förväntas, byts de använda kompressionsförbanden ut mot lymfologiska, helst flatstickade kompressionsprodukter för att bevara det goda resultatet av behandlingens avsvällningsfas. Dessa anpassas och tillverkas individuellt för varje patient.

En perfekt och optimalt anpassad kompressionsprodukt får inte skära in i eller glida på huden. Speciellt utbildad personal kommer utifrån dina kroppsmått att fastställa en kompressionsprodukt som passar dig exakt. Passformen bör därefter kontrolleras och mätas upp regelbundet i fackhandeln.

3. Avsvällande rörelse- och andningsterapi
Ändamålsenliga övningar eller allmän rörelse med kompression främjar lymfflödet även i underhållsfasen.

Därigenom kan det goda resultatet av MLD och kompressionsbehandlingen behållas länge och ödemet till och med reduceras ytterligare. Det är otroligt viktigt att du är motiverad och samarbetar under behandlingen, så att du får bästa möjliga resultat.

4. Hudvård och hygien
Daglig hudvård är extra viktigt i båda faserna av KFÖ. Huden hos patienter med ödem är mycket känsligare och riskerar i högre grad att bli inflammerad eller infekterad jämfört med patienter utan ödem eller friska människor.

Regelbunden användning av kompressionsbandage och daglig användning av kompressionsprodukter gör huden torr och den kan börja klia. Om du inte vårdar huden kan den flaga och spricka. Då kan bakterier lättare tränga in i huden. Vid lymfödem kan detta leda till komplikationer som rosfeber (erysipelas) eller andra bakteriella inflammationer.

Tvätta huden med tvål med lågt pH-värde (under 7) så att syraskyddsmanteln bibehålls. Du bör dessutom smörja in huden med en fyllig och fuktgivande hudvårdsprodukt morgon och kväll (t.ex. Juzo Lymph Lotion). Se till att lotionen har tagits upp helt av huden innan du tar på din kompressionsprodukt.

5. Upplysning och utbildning för individuell egenbehandling
För att behandlingen ska lyckas på lång sikt är det viktigt att patienten deltar aktivt. Patienten behöver informeras om hur lymfsystemet fungerar, hur enskilda delar i behandlingen samverkar och om vad som händer om behandlingen inte följs.

Utbildning i andningsteknik, gymnastik för att minska svullnaden, självbandagering, hudvård och samarbete med egenvårdsorganisationer är till hjälp. Ibland kan även psykologiskt stöd vara bra. Målet är att förbättra egenvården, påverka sjukdomsförloppet i positiv riktning, underlätta vardagen och öka livskvaliteten.

Bra att veta

 • Kompressionsprodukter sitter åt som en andra hud på kroppen. Därför behöver man öva lite på att ta på dem, särskilt i början av en behandling. Tappa inte modet. Med lite träning och praktiska hjälpmedel kommer det med tiden att bli allt lättare att ta på kompressionsprodukten.

Tips för vardagen

Att ha en positiv inställning till sig själv och sin kropp är en avgörande faktor: Acceptera ditt ödem. Lev MED ödemet, men inte FÖR det. Generellt gäller följande: Undvik om möjligt skador, överansträngning, stark hetta eller kyla.

Women on a walk with a dog.

Kroppsvård och hygien

Daglig kroppsvård är extra viktigt för ödempatienter, eftersom huden är mycket känslig i de drabbade områdena och dessa områden lättare kan bli inflammerade och infekterade.

 • Tvätta dina kompressionsprodukter varje dag. Då behåller de sina elastiska egenskaper länge.
 • Använd tvål med lågt pH-värde för hudvård (under 7). På så sätt bevaras hudens syraskyddsmantel.
 • Vårda huden med en fyllig och fuktgivande hudvårdsprodukt (t.ex. Juzo Lymph Lotion). Ta inte på kompressionsprodukten förrän hudvårdslotionen har gått in helt i huden.
 • Uppsök läkare om du märker något av följande: fläckvis rodnad, plötslig feber, plötsliga smärtor och svullnad eller svampinfektion (kliande röd hud, gula, sköra naglar, sprickor mellan tårna).
 • Var noga med att vårda naglarna och klipp inte i nagelhuden.
 • Ha alltid desinfektionsmedel med dig, så att du snabbt ska kunna reagera vid eventuella skador.
symbol-apple

Kost
En sund kost rekommenderas alltid, eftersom varje överflödigt kilo medför en extra belastning på kroppen:

 • Försök att gå ner till normalvikt och behålla den vikten.
 • Ät tillräckligt med fibrer och minska på socker och fett.
 • Undvik eller minska om möjligt intaget av alkohol och användningen av nikotin.
 • Drick minst 2 liter om dagen, helst vatten eller osötade drycker.
symbol-sport

Träning
Vid lymf- och lipödem går det inte att säga vad som är bra för alla, eftersom det är mycket individuellt. Lyssna på kroppen och var uppmärksam på tecken från den:

 • Idrotter som jogging, gång, simning eller vattengymnastik i inte alltför varmt vatten är bra och är till hjälp under behandlingen. Vattentryck fungerar dessutom som ”naturlig” kompression.
 • Utöva uthållighetssporter och aktiviteter med mjuka rörelser. Använd dina kompressionsprodukter när du tränar.
symbol-klader

Kläder
Eftersom benen och/eller armarna eller andra drabbade kroppsdelar ökar i omfång kan det vara svårt för ödempatienter att hitta kläder och skor som passar.

 • Ha bekväma kläder som inte begränsar dig.
 • Se till att muddar eller strumpeband inte trycker mot eller skär in i huden.
 • Välj bekväma skor, helst med låga klackar, eventuellt ortopediskt anpassade skor.