DA
  • International

  • English Version EN

Ny komponent inden for ødembehandling: Aktive patienter ønskes

Patienter, der selv er aktive, kan gøre meget for at forbedre deres livskvalitet og på lang sigt sikre gode resultater af behandlingen.

Standardbehandlingen af lymfødemet er den komplekse fysioterapeutiske lymfødembehandling, forkortet: KFL. Alle tiltag inden for KFL - manuel lymfedrænage, kompressionsbehandling, drænende bevægelses- og åndedrætsbehandling, hudpleje og hudreparation – skal tilpasses hinanden og anvendes i kombination. Som yderligere komponenter blev oplysningen og oplæringen af patienten i selvbehandling i 2017 en del af den medicinske vejledning "Diagnosticering og behandling af lymfødemer" (Tyskland).

Det er målet at lindre patientens problemer, forbedre patientens livskvalitet, gøre deltagelse i selskabeligt liv mulig og forebygge komplikationer. Kombinationen af KFL og oplysning og oplæring med henblik på selvstyring har til formål at sikre det langsigtede behandlingsresultat.

Praksisorienteret oplæring

Det afgørende for et godt resultat af behandlingen er et effektivt samarbejde mellem læge, lymfebehandler, forhandler og patient. Patienter kan bedst deltage i arbejdet, hvis de er blevet informeret grundigt om deres sygdom. Det gør dem i stand til at forbedre deres sygdomsbillede og lindre deres problermer ved selv at være aktivere. Ikke kun Juzos understøttende brochurer og online-information er en vigtig støtte, men også individuelle oplæringer af patienterne. Her kan man f.eks. i praksis lære, hvordan man selv anlægger lymfologiske kompressionsforbindinger og derved selv støtter kompressionsbehandlingen aktivt.

Innovative produkter fra Juzo

Til selvbandagering tilbyder Juzo en lang række innovative produkter, der alt efter sygdomsdiagnose og fysiske situation kan anvendes målrettet og effektivt. Med den enkle og hurtige anvendelse og den effektive virkning bidrager de til en mærkbar forbedring af livskvaliteten. Produkterne Juzo ACS light og bandagehjælpen Juzo SoftCompress egner sig især i drænagefasen eller ved yderligere behov i vedligeholdelsesfasen. Mange produkter fås også efter mål med individuel pasform. Anvendelsen gøres lettere med de særligt tilpassede tillægsprodukter, som f.eks. forskellige former for på- og aftagningshjælp eller Juzo Lymph Lotion til den daglige pleje af huden. Alle produktløsninger fra Juzo udmærker sig ved den hurtige og ukomplicerede brug – en afgørende fordel, når det handler om at kunne varige resultater med ødembehandlingen.

Kompleks fysioterapeutisk lymfødembehandling (KFL)

KFL er en behandling i 2 faser:


Fase I er drænagefasen. Den har til formål af reducere ødemet. I denne fase anvendes alle komponenter inden for KFL så vidt muligt 1-2 gange dagligt. Oplysning, oplæring og integration af patienten i behandlingen er i den forbindelse særlig vigtig, fordi foranstaltningerne er tidskrævende og kræver aktiv medvirken fra den berørte.

I fase II, vedligeholdelsesfasen, bevares og optimeres behandlingsresultatet. Komponenterne i KFL anvendes afhængigt af diagnose og problemer. Også her i den anden fase bør patienten deltage så meget som muligt.

Grafik KFL
Ødembehandling

Ødembehandling


Gå på opdagelse i vores produkter inden for ødembehandling.

Juzo ACS light

Juzo ACS light


Gå på opdagelse i den effektive supplerende behandling inden for drænagebehandling.

Det kunne også interessere dig