DA
  • International

  • English Version EN

Julius – den lille hjælper

Behandlingen efter en forbrænding eller skoldning er ofte langvarig. Især børn har brug for omfattende støtte for at kunne blive ved med at arbejde hen mod et positivt helingsresultat.

Med den "lille hjælper Julius" ønsker Juzo at støtte de berørte børn og deres forældre gennem den vanskelige tid efter en ulykke – og støtte faghandlen med en lang række reklamematerialer. "Julius" er ikke kun navnet på en sjov lille figur, der følger små patienter igennem hele arbehandlingen som en maskot, men også en stort anlagt kampagne som støtter forhandlerne og informerer familierne. Det muntre undervandsvæsen hjælper børnene med at bevare optimismen og opmuntrer dem til hele tiden at have kompressionsbeklædningen på for at sikre, at behandlingen virker. At en sådan følgesvend kan være en hjælp, viser undersøgelser fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO): Ifølge deres oplysninger ligger patientens efterlevelse af den foreskrevne behandling - den såkaldte komplians – hos alle patienter kun på ca. 50 procent. Det vil sige: Hver anden forholder sig ikke, som læger og behandlere har rådet vedkommende til.


Julius skal give mod

Med Julius får børn og deres forældre nu en lille hjælper, der støtter og følger dem i den svære tid efter en ulykke – lige fra tidspunktet for den første behandling på sygehuset til den sidste tid med kompressionsbehandling hos bandagisten. Julius skal give børnene modet tilbage og desuden vise dem, at man tilsyneladende kan opnå det umulige og få sit normale liv tilbage igen. Men frem for alt skal Julius underholde på en sympatisk måde – for "Latter er sundt".


Informativ hjemmeside specielt til forældre

Til kompressionsprodukterne til børn tilbyder vi nu også "Julius"-motiver til de meget efterspurgte strygebilleder. Juzo har også givet den lille hjælper sin helt egen hjemmeside. På www.julius-taucht-auf.de kan forældre finde oplysninger om hudskader og arbehandlingens forløb, eksempler på børn, der er behandlet med gode resultater samt vigtige kontaktadresser. Til de berørte børn står Julius bl.a. klar med lydbøger, maleskabeloner og spil. Herudover kan børnene støtte hinanden med deres helt egne opmuntrende udsagn.

Vores microsite:

På Julius' microsite findes der forskellige rubrikker til forældre og børn:

Julius forklarer
Information om huden, forbrændinger og skoldninger og behandlingsforløbet – specielt til forældre.

Julius kender børn som dig

Beretninger om børn, som fik hjælp af Juzo ved forbrændinger osv.

Julius giver råd
Råd om behandlingsforløbet, vigtige kontaktadresser og begreber.

Julius' legehjørne
specielt til de små patienter – her kan du downloade lydbøger, maleskabeloner, spil og baggrundsbilleder.

Startside for Julius – den lille hjælper-hjemmesiden

Det kunne også interessere dig