SV
 • International

 • English Version EN

Trombos

Värt att veta om hur en blodpropp uppstår

En trombos kan få allvarliga konsekvenser. En sällsynt, men livshotande, komplikation vid trombos är lungemboli. Därför är det väldigt viktigt att man upptäcker en blodpropp så snabbt som möjligt och att man omedelbart kontaktar läkare. Här kan du läsa allt du behöver veta om tromboser: från symptom och orsaker till behandlingsmetoder och förebyggande åtgärder.

Vad är en trombos?

En trombos är en blodpropp som skapar en förträngning i eller helt täpper till ett blodkärl. Tromboser kan förekomma i alla blodkärl och i hjärtat, och påträffas i artärerna såväl som i venerna. Vanligast är tillståndet dock i venerna i benen. Här skiljer man mellan de två vanligast förekommande formerna ytlig (superficiell) ventrombos (SVT) och djup ventrombos (DVT).

Tecken och symptom vid trombos

Smärta, hudförändringar och värmeutveckling är vanliga tecken på trombos. Ytlig och djup ventrombos uppvisar dock olika symptom:

Symptom på ytlig (superficiell) ventrombos (SVT)

Symptom ytlig (superficiell) ventrombos

Symptom på en djup ventrombos (DVT)              

Symptom djup ventrombos

Komplikationer vid trombos  

För att undvika livshotande eller kroniska komplikationer är det ytterst viktigt att behandla trombos. I mer än 90 % av fallen av lungemboli orsakas förträngningen en blodpropp. Utöver lungemboli är möjliga komplikationer även blodförgiftning och posttrombotiskt syndrom där en permanent skada på venklaffarna leder till kronisk venös insufficiens (CVI).

Vad är lungemboli?

Vid lungemboli täpps en lungartär till fullständigt eller delvis, vanligen av en propp som följer med blodet. Det gör att lungans syreupptagningsförmåga försämras, vilket kan orsaka livshotande tillstånd. Andra komplikationer är lunginfarkt, lungsäcksinflammation, hjärtarytmi eller hjärtsvikt på grund av att belastningen på höger kammare stiger. Därför ska man omedelbart tillkalla akut hjälp vid misstanke om lungemboli.  

Om lungembolin har utlösts av en blodpropp talar man även om trombemboli. Betydligt mer sällan förekommer septisk emoboli, fettemboli, luftemboli eller tumöremboli.

Tecken och symptom vid lungemboli

Följande varningstecken kan tyda på lungemboli:  
 

 • Andnöd
 • Snabbare andning
 • Snabb puls
 • Smärtor i bröstkorgen
 • Hosta
 • Svettningar
 • Yrsel och cirkulationsproblem

Orsaker och riskfaktorer till trombos

För låg blodflödeshastighet, skador och förändringar i kärlväggarna och en för hög benägenhet hos blodet att koagulera är de tre huvudorsakerna till uppkomsten av trombos. Dessa främjas av olika riskfaktorer:


Hur kan man förebygga trombos?

En benägenhet till trombos kan i regel inte botas. Däremot går det att skapa förutsättningar för ett fritt blodflöde samt påverka venväggarnas elasticitet och blodets viskositet i positiv riktning.

Åtgärder för förebyggande av trombos:  

 • Använd kompressionsstrumpor i förebyggande syfte
 • Rör dig mycket (utöva gärna uthållighetssporter regelbundet, tex. simning, power walk etc.)
 • Drick ordentligt (helst vatten och osötade frukt- eller örtteer)
 • Ät sunt
 • Undvik övervikt
 • Dra ner på nikotinkonsumtionen
 • Dra ner på alkoholkonsumtionen
 • Undvik att sitta eller stå länge
 • Duscha med omväxlande varmt och kallt vatten

Behandling av trombos

Ven med kompression

 

Vid akut trombos behandlas patienten initialt med blodförtunnande läkemedel genom en injektion eller infusion. Om blodproppen inte behöver avlägsnas akut, fortsätter patienten trombosbehandlingen på egen hand. Patienten ordineras blodförtunnande tabletter som tas under 3 till 6 månader för att gradvis lösa upp blodproppen. Risken för blödning ökar hos patienter som ordineras blodförtunnande läkemedel.  

Medan den medicinska behandlingen syftar till att minska benägenheten för att det bildas blodproppar, bidrar kompressionsbehandlingen och en eventuell rörelseterapi till att motverka blodstockning i venerna. 

Så främjar kompressionsstrumpor trombosbehandlingen  

Kompressionsbehandling är en viktig del av trombosbehandlingen. Kompression kan snabbt lindra besvären eftersom den bidrar till att lösa upp den venösa blodstockningen, vilket kan bidra till minskad svullnad, tyngdkänsla och smärta i benen. Kompressionsprodukten skapar ett tryck utifrån och främjar på så sätt blodflödet tillbaka till hjärtat.  

Det sänker även blodtrycket i vensystemet. Dessutom främjar kompressionstrycket blodflödeshastigheten vilket kan minska risken för att det bildas fler proppar. 

Friends are sitting in a cafe and wearing juzo soft

Juzo Soft

Supermjuk för bästa komfort.

 

Three Men hiking and wearing Juzo Products

Juzo Adventure

Totallösningen för aktiva.

 

Women doing yoga in a park.

Juzo Move

Patenterat stickat material – lätt att ta på och av.
 

Woman and dog sitting on a hill.

Juzo Dynamic

Tål garanterat tuffa tag.

 


Fler sjukdomsbilder