PL
  • International

  • English Version EN

Oświadczenie o ochronie danych według ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

1) Informacja dotycząca zbierania danych osobowych i dane kontaktowe administratora

1.1 Cieszymy się, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową i dziękujemy za zainteresowanie. Poniżej poinformujemy Państwa o zasadach postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

1.2 Administratorem danych na tej stronie internetowej w rozumieniu RODO – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – jest Julius Zorn GmbH, Juliusplatz 1, 86551 Aichach, Deutschland, Tel.: +49 (0)8251 901 0, Fax: 0800 08 35 393, E-Mail: info@juzo.de. Administratorem danych osobowych jest osoba fizyczna lub prawna, która sama lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych.

1.3 Administrator wyznaczył dla tej strony internetowej inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w następujący sposób: "Fr. RA Sabine Schenk, Anwaltskanzlei Schenk Datenschutz Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Auf der Wies 18, 87727 Babenhausen, Tel: +49 (0)8333 / 926936-0, Email: datenschutz@juzo.de"

1.4 Ta strona internetowa ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony przekazywanych danych osobowych i innych poufnych treści (np. zamówień czy zapytań skierowanych do administratora) korzysta z szyfrowania SSL lub TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po ciągu znaków „https://” i symbolu kłódki na pasku przeglądarki internetowej.

2) Zbieranie danych podczas korzystania z naszej strony internetowej

W przypadku korzystania z naszej strony internetowej wyłącznie do celów informacyjnych, czyli kiedy użytkownik nie chce się rejestrować lub przekazywać nam innych informacji, zbieramy tylko takie dane, które zostaną przekazane na nasz serwer przez przeglądarkę internetową użytkownika (tzw. log serwera). Gdy użytkownik wywołuje naszą stronę internetową, zbieramy następujące dane, które ze względów technicznych są wymagane do wyświetlenia strony internetowej:

- nasza odwiedzana strona internetowa 
- data i godzina dostępu 
- ilość wysłanych danych w bajtach 
- źródło/odnośnik, za pośrednictwem którego użytkownik trafił na stronę 
- używana przeglądarka internetowa 
- używany system operacyjny 
- używany adres IP (ewent. zanonimizowany)

Dane przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwzględnieniem naszego uprawnionego interesu w celu poprawy stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej. Dane nie są przekazywane lub wykorzystywane w inny sposób. Zastrzegamy sobie jednak prawo do późniejszego sprawdzania logów serwera, jeśli będą istnieć konkretne przesłanki co do niezgodnego z prawem korzystania z treści.

3) Pliki cookie

3.1 Aby uatrakcyjnić użytkownikom wizytę na naszej stronie internetowej i umożliwić korzystanie z określonych funkcji, stosujemy na różnych stronach tzw. pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Niektóre ze stosowanych przez nas plików cookie są kasowane po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po jej zamknięciu (tzw. sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają rozpoznawanie przeglądarki użytkownika w przypadku jego kolejnych odwiedzin (tzw. stałe pliki cookie). Pliki cookie gromadzą i przetwarzają określone, indywidualne informacje o użytkowniku, takie jak dane dotyczące przeglądarki i lokalizacji oraz adres IP. Stałe pliki cookie są usuwane automatycznie po upływie podanego okresu, który może być różny w zależności od pliku cookie. Informacje o okresie przechowywania danego pliku cookie można znaleźć na liście ustawień plików cookie w przeglądarce internetowej użytkownika.

Częściowo pliki cookie służą do uproszczenia procesu składania zamówień poprzez zapisywanie ustawień (np. zapamiętywanie treści wirtualnego koszyka na wypadek późniejszych odwiedzin strony internetowej). Przetwarzanie danych osobowych przez stosowane przez nas pliki cookie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celach związanych z realizacją umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku udzielenia zgody lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów w zapewnieniu optymalnego, przyjaznego dla użytkownika i efektywnego korzystania ze strony internetowej.

Użytkownik może również tak ustawić przeglądarkę, aby był informowany o tym, że dana strona używa plików cookie i by mógł zadecydować, czy chce je zaakceptować czy zablokować w określonych przypadkach lub w całości. Każda przeglądarka różni się co do sposobu zarządzania ustawieniami plików cookie. Sposób ten jest opisany w menu pomocniczym każdej przeglądarki, które objaśnia użytkownikowi, w jaki sposób może on dokonać zmiany ustawień plików cookie. Użytkownik może dokonać zmian dla swojej przeglądarki internetowej pod następującymi linkami:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d 
Firefox: https://support.mozilla.org/pl/products/firefox/manage-preferences-and-add-ons-firefox 
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en 
Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac 
Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/ 

Należy pamiętać, że odmowa zgody na korzystanie z plików cookie może oznaczać, że część opcji i usług będzie dla użytkownika niedostępna.

3.2 Ustawienia plików cookie

4) Nawiązywanie kontaktu

W ramach kontaktu z nami (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego czy e-maila) gromadzone są dane osobowe. W przypadku korzystania z formularza kontaktowego użytkownik jest informowany o rodzaju zbieranych danych. Dane te są zapisywane i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika lub nawiązania kontaktu, a także do celów administracyjnych. Podstawę prawną dla przetwarzanych danych stanowi nasz uprawniony interes w udzielaniu odpowiedzi na zapytanie użytkowników zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli kontakt ma celu zawarcie umowy, dodatkowo obowiązuje podstawa prawna dotycząca przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Jeśli z okoliczności wynika, że dany stan rzeczy został wyjaśniony, a na przeszkodzie nie stoją żadne ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania, dane użytkownika po przetworzeniu jego zapytania zostają skasowane.

5) Narzędzie analizy statystyk serwisów

5.1 Google (Universal) Analytics z Google Signals
Ta strona internetowa wykorzystuje Google (Universal) Analytics, narzędzie do analizy statystyk serwisów Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”). Google (Universal) Analytics korzysta z tzw. plików „cookie”, czyli plików tekstowych zapisywanych na urządzeniu końcowym użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania ze stron internetowych przez użytkownika. Informacje generowane przez plik cookie dotyczące sposobu korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej (w tym skrócony adres IP) są z reguły przekazywane na serwer Google i tam przechowywane – w tym przypadku może również dojść do przesyłania informacji na serwery Google LLC w USA.

Ta strona internetowa korzysta z Google (Universal) Analytics wyłącznie z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”, co zapewnia anonimizację adresu IP dzięki zastosowaniu skrótu i wyklucza możliwość bezpośredniej identyfikacji osób. Dzięki rozszerzeniu adres IP użytkownika zostaje skrócony wcześniej przez Google w państwach członkowskich UE lub w innych państwach będących stroną porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google LCC w USA i dopiero tam skracany.

Na nasze zlecenie Google wykorzystuje te informacje w celu analizy korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej i dalszej realizacji usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google (Universal) Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Wykorzystując specjalną funkcję zwaną „cechami demograficznymi”, Google Analytics umożliwia również tworzenie statystyk wraz z zestawieniami dotyczącymi wieku, płci i zainteresowań odwiedzających stronę internetową na podstawie oceny spersonalizowanej reklamy i dzięki wykorzystaniu informacji pochodzących od podmiotów trzecich. Pozwala to na zdefiniowanie i zróżnicowanie grup użytkowników strony internetowej w celu ukierunkowania działań marketingowych na grupy docelowe. Zbiory danych zebrane w ramach „cech demograficznych” nie mogą być jednak przypisane do żadnej konkretnej osoby.

Szczegółowe informacje na temat tego, które konkretnie mechanizmy przetwarzania są stosowane w ramach Google Analytics oraz w jaki sposób Google używa danych z witryn, można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Do wyżej opisanego przetwarzania, w szczególności stosowania plików cookie Google Analytics do odczytu informacji na stosowanym urządzeniu końcowym, dochodzi tylko za wyraźną zgodą użytkownika w tym zakresie w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Bez udzielenia tej zgody narzędzie Google Analytics nie będzie stosowane podczas wizyty użytkownika na stronie.

Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Aby skorzystać z prawa do wycofania zgody, należy dezaktywować tę usługę z poziomu panelu zarządzania plikami cookie „Cookie Consent Tool” znajdującego się na stronie internetowej. W ramach korzystania z usługi Google Analytics zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie danych, w której zobowiązaliśmy Google do ochrony danych osób odwiedzających naszą stronę internetową i nieprzekazywania tych danych podmiotom trzecim. W przypadku przekazywania danych z UE do USA firma Google powołuje się na tzw. standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, które mają zapewnić przestrzeganie europejskiego standardu ochrony danych w USA.

Więcej informacji o Google (Universal) Analytics można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

Ta strona internetowa korzysta również z usługi Google Signals, będącej rozszerzeniem Google Analytics. Dzięki Google Signals można tworzyć za pomocą Google raporty obejmujące wiele urządzeń (tzw. „Cross Device Tracking”, czyli śledzenie aktywności użytkownika korzystającego z wielu urządzeń). Jeżeli w ustawieniach konta Google użytkownik włączył „spersonalizowane reklamy” i połączył swoje urządzenia z kontem Google, Google może analizować zachowanie użytkownika na różnych urządzeniach i tworzyć na ich podstawie modele baz danych w oparciu o odpowiednią, udzieloną przez użytkownika zgodę, stosując Google Analytics zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (patrz wyżej). Uwzględniane są przy tym logowania i typy urządzeń wszystkich odwiedzających stronę, którzy byli zalogowani na koncie Google i dokonali konwersji. Dane pokazują między innymi, na którym urządzeniu użytkownik po raz pierwszy kliknął reklamę i na którym urządzeniu miała miejsce odpowiednia konwersja. W związku z powyższym nie otrzymujemy żadnych danych osobowych od Google, a jedynie statystyki utworzone na podstawie usługi Google Signals. Użytkownik ma możliwość dezaktywowania funkcji „spersonalizowanych reklam” w ustawieniach swojego konta Google i wyłączenia w ten sposób analizy na wielu urządzeniach. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=pl

Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=pl#zippy=%2Cthemen-in-diesem-artikel%2Ctematy-w-tym-artykule

5.2 Google Analytics 4 (z plikami cookie, z UserID, z Google Signals)

Ta strona internetowa wykorzystuje Google Analytics 4, narzędzie firmy Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”), dzięki któremu można analizować sposób korzystania ze stron internetowych.

W trakcie korzystania z Google Analytics 4 standardowo stosowane są tzw. pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych przez użytkownika. Informacje zbierane przez pliki cookie dotyczące sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkownika (w tym przekazywany przez urządzenie końcowe użytkownika skrócony adres IP, patrz poniżej) są z reguły przekazywane na serwer Google, gdzie są zapisywane i przetwarzane. Może to również prowadzić do przekazywania informacji na serwery Google LLC, spółki z siedzibą w USA, gdzie może dojść do dalszego przetwarzania informacji.

W trakcie korzystania z Google Analytics 4 adres IP przekazywany przez urządzenie końcowe użytkownika podczas korzystania ze strony internetowej jest każdorazowo pobierany i przetwarzany standardowo i automatycznie, w sposób anonimowy, aby wykluczyć bezpośrednie powiązanie pobranych informacji z użytkownikiem. Ta automatyczna anonimizacja odbywa się poprzez skrócenie przez Google adresu IP przekazywanego przez urządzenie końcowe użytkownika o ostatnie cyfry na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) lub innych państw będących stroną porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Na nasze zlecenie Google wykorzystuje te i inne informacje w celu analizy sposobu korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów o aktywności użytkownika na stronie internetowej i zbierania informacji o zachowaniach związanych z korzystaniem z niej oraz dalszej realizacji usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu przez użytkownika. Skrócony adres IP przekazywany przez urządzenie końcowe użytkownika w ramach Google Analytics 4 nie jest łączony z innymi danymi Google. Dane zebrane w ramach korzystania z Google Analytics 4 będą przechowywane przez 2 miesiące, a następnie zostaną usunięte.

Wykorzystując specjalną funkcję zwaną „cechami demograficznymi”, Google Analytics 4 umożliwia również tworzenie statystyk wraz z zestawieniami dotyczącymi wieku, płci i zainteresowań użytkowników strony internetowej na podstawie oceny spersonalizowanej reklamy i dzięki wykorzystaniu informacji pochodzących od podmiotów trzecich. Pozwala to na określenie i rozróżnienie grup użytkowników strony internetowej w celu ukierunkowania działań marketingowych na grupy docelowe. Dane zebrane w ramach „cech demograficznych” nie mogą być jednak przypisane do żadnej konkretnej osoby, a tym samym przypisane osobiście do użytkownika. Dane zebrane w ramach funkcji „cechy demograficzne” będą przechowywane przez 2 miesiące, a następnie zostaną usunięte.

Ww. przetwarzanie, w szczególności wykorzystywanie plików cookie Google Analytics w celu zapisywania i odczytu informacji na stosowanym do korzystania ze strony urządzeniu końcowym, ma miejsce wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika w tym zakresie w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Usługi Google Analytics 4 nie będą stosowane jeśli użytkownik, korzystając ze strony internetowej, nie wyraził na to zgody. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Aby skorzystać z prawa do wycofania zgody, należy dezaktywować tę usługę z poziomu panelu zarządzania plikami cookie (Cookie Consent Tool) znajdującego się na stronie internetowej.

W związku z tą stroną internetową jako rozszerzenie Google Analytics 4 wykorzystywana jest również funkcja UserID. Dzięki przydzielaniu indywidualnych UserID możemy zlecić Google tworzenie raportów z różnych urządzeń (tzw. „Cross Device Tracking”). Oznacza to, że zachowania użytkownika mogą być analizowane także na wielu urządzeniach, o ile użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z Google Analytics 4 w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO i jeżeli założył on konto osobiste, rejestrując się na poniższej stronie internetowej i jest na nim zalogowany na różnych urządzeniach końcowych za pomocą odpowiednich danych do logowania. Zebrane w ten sposób dane pokazują między innymi, na którym urządzeniu końcowym użytkownik po raz pierwszy kliknął reklamę i na którym urządzeniu końcowym nastąpiła związana z tym konwersja.

W związku z tą stroną internetową jako rozszerzenie Google Analytics 4 wykorzystywana jest również usługa Google Signals. Dzięki Google Signals możemy zlecić Google tworzenie raportów z wielu urządzeń (tzw. „Cross Device Tracking”). Jeżeli w ustawieniach konta Google użytkownik włączył „spersonalizowane reklamy” i połączył swoje urządzenia końcowe z dostępem do Internetu z kontem Google, Google może analizować zachowania użytkownika na różnych urządzeniach i tworzyć na ich podstawie modele baz danych, pod warunkiem że użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z Google Analytics 4 w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W tym zakresie pod uwagę brane są logowania i typy urządzeń wszystkich użytkowników strony internetowej, którzy byli zalogowani na koncie Google i dokonali konwersji. Dane pokazują, między innymi, na którym urządzeniu końcowym użytkownik po raz pierwszy kliknął reklamę i na którym urządzeniu końcowym nastąpiła związana z tym konwersja. W związku z powyższym nie otrzymujemy żadnych danych osobowych od Google, a jedynie statystyki utworzone na podstawie usługi Google Signals. Użytkownik ma możliwość dezaktywowania funkcji „spersonalizowanych reklam” w ustawieniach swojego konta Google i wyłączenia w ten sposób analizy na wielu urządzeniach w połączeniu z Google Signals. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=pl

Dalsze informacje dotyczące Google Signals można znaleźć pod następującym linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=pl 
W ramach korzystania z usługi Google Analytics 4 zawarliśmy z Google tzw. umowę o przetwarzaniu danych, według której spółka Google jest zobowiązana do ochrony danych użytkowników naszej strony internetowej i nieprzekazywania tych danych podmiotom trzecim. 

W celu zapewnienia zgodności z europejskim poziomem ochrony danych, również w przypadku potencjalnej możliwości przekazywania danych z UE lub EOG do USA i ewentualnego dalszego przetwarzania w tym kraju, Google odwołuje się do tzw. standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej, które uzgodniliśmy umownie z Google. 

Dalsze informacje prawne dotyczące Google Analytics 4, w tym kopię wyżej wymienionych standardowych klauzul umownych, można znaleźć pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl 
Szczegółowe informacje na temat tego, które konkretnie mechanizmy przetwarzania są stosowane oraz w jaki sposób Google Analytics 4 używa danych z witryn, można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl

5.3 - Mouseflow (Mouseflow ApS)
Ta strona korzysta z Mouseflow, narzędzia do analizy sieciowej firmy Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhaga, Dania, służącego do rejestrowania losowo wybranych indywidualnych odwiedzin strony (tylko z pseudonimizowanym adresem IP). Dzięki narzędziu powstaje protokół ruchów myszy i kliknięć z zamiarem losowego odtwarzania poszczególnych odwiedzin strony internetowej i opracowania w ten sposób potencjalnych ulepszeń dla strony internetowej.

Do wyżej opisanego przetwarzania, w szczególności stosowania plików cookie do odczytu informacji na używanym urządzeniu końcowym, dochodzi tylko za wyraźną zgodą użytkownika w tym zakresie w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Bez udzielenia tej zgody narzędzie Mouseflow nie będzie stosowane podczas wizyty użytkownika na stronie.

Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Aby skorzystać z prawa do wycofania zgody, należy dezaktywować tę usługę z poziomu panelu zarządzania plikami cookie „Cookie Consent Tool” znajdującego się na stronie internetowej.

Aby na stałe wyłączyć pobieranie danych i tworzenie spseudonimizowanych profili użytkownika oraz zablokować pliki cookie na przyszłość, można alternatywnie pobrać z następującej strony internetowej i zainstalować tzw. plik cookie opt-out: www.mouseflow.de/opt-out/

Więcej informacji oraz polityka prywatności firmy Mouseflow są dostępne do wglądu tutaj: https://mouseflow.com/privacy/

6) Funkcjonalności strony

6.1 Wtyczka Pinterest jako rozwiązanie Shariff

Na stronach sprzedawcy wykorzystuje się tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki”) serwisu społecznościowego Pinterest, który jest zarządzany przez Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA, 94103, USA („Pinterest”).

Aby zwiększyć ochronę danych użytkownika podczas odwiedzania naszej strony internetowej, przyciski te nie są powiązane bez żadnych ograniczeń w postaci wtyczek, ale są powiązane ze stroną wyłącznie przy pomocy linku HTML. To powiązanie sprawia, że podczas wywoływania naszej strony internetowej, która zawiera takie przyciski, nie ma jeszcze połączenia z serwerami serwisu Pinterest. Jeśli klikniesz na przycisk i wyrazisz w ten sposób zgodę, otworzy się nowe okno przeglądarki ze stroną Pinterest, na której możesz (w razie konieczności po podaniu danych logowania) wejść w interakcję ze znajdującymi się tam wtyczkami.

Podstawę prawną korzystania z wtyczki Pinterest z rozwiązaniem Shariff jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Twoje dane osobowe są przekazywane podmiotom trzecim tylko pod warunkiem naciśnięcia na przycisk i udzielenia w ten sposób zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Cel i zakres zbierania danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Pinterest oraz związane z tym prawa i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności zostały opisane we wskazówkach dotyczących ochrony danych osobowych w serwisie Pinterest: https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy

Odnośnie do przekazywania danych z UE do USA Pinterest powołuje się na tzw. standardowe klauzule ochrony danych Komisji Europejskiej, które mają na celu zapewnienie przestrzegania w USA zgodności z europejskim poziomem ochrony danych, a które zawarliśmy z Pinterestem.

 

6.2 LinkedIn jako rozwiązanie Shariff
Na naszej stronie internetowej stosujemy tak zwane wtyczki społecznościowe („wtyczki”) w ramach usługi internetowej LinkedIn, którą dostarcza firma LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia („LinkedIn”).

Aby zwiększyć ochronę danych użytkownika podczas odwiedzania naszej strony internetowej, przyciski te nie są powiązane bez żadnych ograniczeń w postaci wtyczek, ale są powiązane ze stroną wyłącznie przy pomocy linku HTML. To powiązanie sprawia, że podczas wywoływania naszej strony internetowej, która zawiera takie przyciski, nie dochodzi jeszcze do połączenia z serwerami serwisu LinkedIn. Jeśli klikniesz na przycisk i wyrazisz w ten sposób zgodę, otworzy się nowe okno przeglądarki ze stroną LinkedIn, na której możesz (w razie konieczności po podaniu danych logowania) wejść w interakcję ze znajdującymi się tam wtyczkami. 

Podstawę prawną korzystania z wtyczki LinkedIn z rozwiązaniem Shariff jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Twoje dane osobowe są przekazywane podmiotom trzecim tylko pod warunkiem naciśnięcia na przycisk i udzielenia w ten sposób zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Cel i zakres zbierania danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez LinkedIn oraz związane z tym prawa i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności zostały opisane we wskazówkach dotyczących ochrony danych osobowych w serwisie LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Odnośnie do przekazywania danych z UE do USA LinkedIn powołuje się na tzw. standardowe klauzule ochrony danych Komisji Europejskiej, które mają na celu zapewnienie przestrzegania w USA zgodności z europejskim poziomem ochrony danych, a które zawarliśmy z LinkedIn.

 

6.3 Korzystanie z filmów z serwisu YouTube

Ta strona internetowa korzysta z funkcji integracji z YouTube, aby wyświetlać i odtwarzać filmy z serwisu „YouTube”, który jest własnością firmy Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”).

Stosujemy przy tym rozszerzony moduł ochrony danych, który zgodnie z informacjami dostawcy uruchamia zapisywanie informacji o użytkowniku dopiero przy odtworzeniu filmu(-ów). W przypadku uruchomienia filmu pochodzącego z serwisu YouTube dostawca YouTube używa plików cookie w celu zgromadzenia informacji o zachowaniu użytkowników. Według informacji YouTube służą one między innymi do zbierania statystyk video, poprawy układu przyjaznego dla użytkowników i do zapobiegania nadużyciom. Po zalogowaniu się użytkownika do Google jego dane są bezpośrednio przyporządkowywane do jego konta, gdy kliknie na film video. Jeśli użytkownik sobie tego nie życzy, musi wylogować się z serwisu YouTube przed aktywacją przycisku. Google zapisuje dane użytkownika (także użytkowników niezalogowanych) w postaci profili użytkowników i poddaje je analizie. Użytkownikowi przysługuje prawo do odmowy zgody na tworzenie takich profili, przy czym, aby móc z niego skorzystać, musi zwrócić się bezpośrednio do YouTube. W ramach korzystania z YouTube dane osobowe mogą być przesyłane także na serwery Google LLC w USA.

Niezależnie od odtwarzania zakotwiczonych filmów przy każdym otwarciu tej strony internetowej ustanowione zostaje połączenie z siecią Google, co może prowadzić do przetwarzania danych, na które nie mamy żadnego wpływu.

Do wyżej opisanego przetwarzania, w szczególności stosowania plików cookie do odczytu informacji na używanym urządzeniu końcowym poprzez Tracking-Pixel, dochodzi tylko za wyraźną zgodą użytkownika w tym zakresie w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Bez udzielenia tej zgody filmy Youtube nie będą stosowane podczas wizyty użytkownika na stronie.

Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Aby skorzystać z prawa do wycofania zgody, należy dezaktywować tę usługę z poziomu panelu zarządzania plikami cookie „Cookie Consent Tool” poprzez alternatywne, znajdujące się na stronie internetowej możliwości.

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych YouTube jest dostępnych u dostawcy serwisu na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

Wszystkie opisane powyżej operacje przetwarzania są realizowane tylko w przypadku, jeśli udzieliłeś/-aś na to wyraźnej zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W każdej chwili możesz odwołać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość. Aby odwołać zgodę, wyłącz tę usługę w „narzędziu do wyrażania zgody na stosowanie plików cookie” dostępnym na tej stronie internetowej. Na potrzeby wykorzystania filmów YouTube zawarliśmy z firmą Google umowę o przetwarzaniu na zlecenie, w której Google zobowiązuje się do ochrony danych użytkowników naszej strony internetowej oraz nieprzekazywania ich podmiotom trzecim.

Odnośnie do przekazywania danych z UE do USA Google powołuje się na tzw. standardowe klauzule ochrony danych Komisji Europejskiej, które mają na celu zapewnienie przestrzegania w USA zgodności z europejskim poziomem ochrony danych.

 

6.4 Google reCAPTCHA

Na tej stronie internetowej korzystamy również z funkcji reCAPTCHA oferowanej przez firmę Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”). Funkcja ta służy przede wszystkim do sprawdzenia, czy dane wprowadzone na stronie internetowej są dostarczane przez człowieka czy w drodze maszynowego i zautomatyzowanego procesu przetwarzania, który stanowi nadużycie prawa. Usługa ta polega na przesyłaniu do Google adresu IP oraz ew. innych danych, które są potrzebne Google w celu świadczenia usługi reCAPTCHA; usługa ta jest realizowana na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ustaleniu indywidualnej odpowiedzialności w Internecie oraz eliminowaniu nadużyć czy spamu. W ramach korzystania z usługi Google reCAPTCHA dane osobowe mogą być przesyłane także na serwery Google LLC w USA.

Więcej informacji na temat usługi Google reCAPTCHA oraz zasady polityki prywatności Google można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

W zakresie wymaganym przez prawo uzyskaliśmy Twoją wyraźną zgodę na opisane powyżej przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W przypadku nieudzielenia zgody stosowanie Google reCAPTCHA podczas Twojej wizyty na stronie internetowej nie będzie możliwe. 

W każdej chwili możesz odwołać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość. Aby odwołać zgodę, wyłącz tę usługę w „narzędziu do wyrażania zgody na stosowanie plików cookie” dostępnym na tej stronie internetowej. Na potrzeby stosowania Google reCAPTCHA zawarliśmy z firmą Google umowę o przetwarzaniu na zlecenie, w której Google zobowiązuje się do ochrony danych użytkowników naszej strony internetowej oraz nieprzekazywania ich podmiotom trzecim.

Odnośnie do przekazywania danych z UE do USA Google powołuje się na tzw. standardowe klauzule ochrony danych Komisji Europejskiej, które mają na celu zapewnienie przestrzegania w USA zgodności z europejskim poziomem ochrony danych.

 

6.5 Google Web Fonts

W celu jednolitego prezentowania czcionek ta strona korzysta z tzw. Web Fonts, które dostarcza firma Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”). Przy otwieraniu strony przeglądarka wczytuje wymagane czcionki do pamięci podręcznej, aby w prawidłowy sposób wyświetlić treści i czcionki.

W tym celu przeglądarka, z której korzysta użytkownik, musi nawiązać połączenie z serwerami Google. W związku z tym może dojść do przekazania danych osobowych na serwery Google LLC w USA. Spowoduje to, że Google otrzyma informacje o tym, że z adresu IP użytkownika otworzono naszą stronę internetową. Przetwarzanie danych osobowych w ramach nawiązania połączenia z podmiotem oferującym czcionki będzie miało miejsce tylko pod warunkiem, że użytkownik udzielił w tym zakresie wyraźnej zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość poprzez dezaktywację usługi w panelu zarządzania plikami cookie „Cookie-Consent-Tool” udostępnionym na stronie internetowej. Jeśli przeglądarka użytkownika nie obsługuje Web Fonts, zostanie użyta standardowa czcionka z komputera użytkownika.

Więcej informacji na temat Google Web Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Wszystkie opisane powyżej operacje przetwarzania są realizowane tylko w przypadku, jeśli udzieliłeś/-aś na to wyraźnej zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W przypadku nieudzielenia zgody stosowanie Google Web Fonts podczas Twojej wizyty na stronie internetowej nie będzie możliwe.

W każdej chwili możesz odwołać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość. Aby odwołać zgodę, wyłącz tę usługę w „narzędziu do wyrażania zgody na stosowanie plików cookie” dostępnym na tej stronie internetowej. Na potrzeby stosowania Google Web Fonts zawarliśmy z firmą Google umowę o przetwarzaniu na zlecenie, w której Google zobowiązuje się do ochrony danych użytkowników naszej strony internetowej oraz nieprzekazywania ich podmiotom trzecim

Odnośnie do przekazywania danych z UE do USA Google powołuje się na tzw. standardowe klauzule ochrony danych Komisji Europejskiej, które mają na celu zapewnienie przestrzegania w USA zgodności z europejskim poziomem ochrony danych.

7) Inne

7.1 Cookie-Consent-Tool

Ta strona internetowa wykorzystuje tzw. panel zarządzania plikami cookie „Cookie-Consent-Tool” w celu uzyskania skutecznej zgody użytkownika na pliki cookie i aplikacje oparte na plikach cookie wymagające zgody. Panel zarządzania plikami cookie „Cookie-Consent-Tool” jest wyświetlany użytkownikom w formie interaktywnego interfejsu użytkownika po wejściu na stronę, na której można wyrazić zgodę na niektóre pliki cookie lub aplikacje oparte na plikach cookie poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. Za pomocą tego narzędzia wszystkie pliki cookie/usługi wymagające zgody są ładowane tylko wtedy, gdy dany użytkownik wyrazi na to zgodę, zaznaczając odpowiednie pole. Gwarantuje to, że takie pliki cookie są ustawiane na odpowiednim urządzeniu końcowym użytkownika tylko wtedy, gdy udzielono na to zgody.

Narzędzie ustawia technicznie niezbędne pliki cookie w celu zapisania preferencji użytkownika dotyczących plików cookie. Dane osobowe użytkowników zasadniczo nie są przetwarzane.

Jeśli w pojedynczych przypadkach dane osobowe (takie jak adres IP) są przetwarzane w celu zapisywania, przypisywania lub protokołowania ustawień plików cookie, odbywa się to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu polegającego na zgodnym z prawem, specyficznym dla użytkownika i przyjaznym dla użytkownika zarządzaniu zgodą na pliki cookie, a tym samym na zgodnym z prawem ukształtowaniu naszej strony internetowej.

Podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi również art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Jako podmiot odpowiedzialny podlegamy prawnemu obowiązkowi uzależnienia stosowania technicznie zbędnych plików cookie od zgody użytkownika.

Dalsze informacje na temat operatora i możliwości ustawień panelu zarządzania plikami cookie Cookie-Consent-Tool można znaleźć bezpośrednio w odpowiednim interfejsie użytkownika na naszej stronie internetowej.

 

7.2 Google Maps
Ta strona internetowa korzysta z Google Maps (API) Google Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”). Google Maps to narzędzie internetowe służące do przedstawiania interaktywnych map z informacjami geograficznymi. Za pomocą tego narzędzia przedstawiamy użytkownikom naszą lokalizację, co ułatwia ewentualny dojazd.

Już podczas wywoływania podstron, z którymi połączona jest mapa Google Maps, na serwer Google w Stanach Zjednoczonych transferowane są informacje na temat korzystania z naszej strony internetowej (np. adres IP użytkownika) i tam też są zapisywane, w tym przypadku dane osobowe mogą być przesyłane także na serwery Google LLC w USA. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, za pomocą którego użytkownik jest zalogowany i niezależnie od tego, czy konto użytkownika istnieje. Po zalogowaniu się użytkownika do Google jego dane są bezpośrednio przyporządkowywane do jego konta. Jeśli użytkownik sobie tego nie życzy, musi wylogować się przed aktywacją przycisku. Google zapisuje dane użytkownika (także użytkowników niezalogowanych) jako profile użytkownika i analizuje je. Takiej oceny dokonuje się w szczególności zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie uprawnionych interesów Google w ramach wyświetlania spersonalizowanej reklamy, badania rynku i/lub dostosowania strony internet owej do konkretnych potrzeb. Użytkownikowi przysługuje prawo do odmowy zgody na tworzenie takich profili użytkownika, przy czym, aby móc z niego skorzystać, musi zwrócić się bezpośrednio do Google.

Jeśli użytkownik nie zgadza się na przekazywanie w przyszłości swoich danych Google w ramach korzystania z Google Maps, może całkowicie dezaktywować serwis internetowy Google Maps, wyłączając aplikację JavaScript w swojej przeglądarce. W takim przypadku użytkownik nie będzie mógł korzystać na stronie internetowej z Google Maps, a tym samym nie będzie mógł wyświetlać map.

Warunki korzystania Google zostały opisane na stronie internetowej: http://www.google.pl/intl/pl/policies/terms/regional.html, więcej informacji na temat korzystania z Google Maps znajduje się na stronie internetowej: https://www.google.com/intl/pl_US/help/terms_maps.html

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych w związku ze stosowaniem Google Maps są podane na stronie internetowej Google („Google Privacy Policy”): http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/

Wszystkie opisane powyżej operacje przetwarzania są realizowane tylko w przypadku, jeśli udzieliłeś/-aś na to wyraźnej zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W przypadku nieudzielenia zgody stosowanie Google Maps podczas Twojej wizyty na stronie internetowej nie będzie możliwe.

W każdej chwili możesz odwołać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość. Aby odwołać zgodę, wyłącz tę usługę w „narzędziu do wyrażania zgody na stosowanie plików cookie” dostępnym na tej stronie internetowej. Na potrzeby stosowania Google Maps zawarliśmy z firmą Google umowę o przetwarzaniu na zlecenie, w której Google zobowiązuje się do ochrony danych użytkowników naszej strony internetowej oraz nieprzekazywania ich podmiotom trzecim.

Odnośnie do przekazywania danych z UE do USA Google powołuje się na tzw. standardowe klauzule ochrony danych Komisji Europejskiej, które mają na celu zapewnienie przestrzegania w USA zgodności z europejskim poziomem ochrony danych.

 

7.3 Elasticsearch

Ta strona internetowa korzysta z usługi „Elasticsearch” dostarczanej przez firmę ELASTIC, 800 West El Camino Real, Suite 350, Mountain View, California 94040, USA w celu udostępnienia funkcji wyszukiwania artykułów za pomocą pola wyszukiwania oraz opcji nawigacji i filtrowania. 

W tym celu Elasticsearch gromadzi i przechowuje określone informacje na temat użytkownika (np. ID użytkownika, identyfikator sesji) w formie zanonimizowanej.

Jeśli w ramach tych czynności dochodzi do przetwarzania danych, to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO odbywa się to w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na udostępnieniu odpornej na błędy funkcji wyszukiwania według artykułów oraz na łatwiejszym lokalizowaniu naszych produktów w sklepie, a więc na optymalnym promowaniu naszej oferty.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad ochrony danych osobowych, które obowiązują w firmie Elasticsearch, można znaleźć tutaj: https://www.elastic.co/legal/privacy-statement

 

7.4 Usługi w chmurze 
(1) Ta strona internetowa korzysta z usług Google Cloud. Dostawcą usługi dla regionu europejskiego jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Ten dostawca usług należy do spółki dominującej Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; https://cloud.google.com/. Politykę Prywatności można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/policies/privacy. Informacje dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć pod adresem: https://cloud.google.com/secutity/privacy. Dla zapewnienia poziomu ochrony danych spełniającego wymogi RODO podczas przetwarzania danych w państwach trzecich Google bazuje na standardowych klauzulach umownych: https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms. Dodatkowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć na stronie: https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms.  Google ma umowę powierzenia przetwarzania danych zgodną z art. 28 RODO, która stanowi prawną podstawę ochrony danych w ramach naszego stosunku biznesowego z Google. Warunki korzystania z platformy Google Cloud można znaleźć pod adresem: https://cloud.google.com/terms/

(2) Przetwarzane mogą być następujące rodzaje danych:  
- dane podstawowe, takie jak np. nazwiska i adresy 
- dane dotyczące treści, takie jak np. teksty, zdjęcia i filmy 
- dane dotyczące użytkowania, takie jak np. odwiedzone strony internetowe, zainteresowanie określonymi treściami, czasy dostępu 
- metadane lub dane komunikacyjne, np. adresy IP 

(3) Jeśli za pomocą usług w chmurze dostarczane są formularze lub inne dokumenty i treści, to na urządzeniach użytkowników mogą być przechowywane pliki cookie na potrzeby analityki internetowej. 

(4) Usługi w chmurze są wykorzystywane do następujących celów: przechowywanie dokumentów, zarządzanie, zarządzanie kalendarzem, wysyłanie wiadomości e-mail, arkusze kalkulacyjne, prezentacje, udostępnianie dokumentów, treści i informacji określonym odbiorcom oraz publikowanie stron internetowych, formularzy i wideokonferencji. W tym zakresie dane osobowe mogą być przetwarzane i przechowywane na serwerach Google Cloud.  

(5) Podstawą prawną jest Państwa zgoda, art. 6 ust. 1, pkt 1, lit. a) RODO.

 

7.5 Stosowanie Pageflow 
(1) Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy Pageflow. Pageflow to oprogramowanie typu open source i usługa hostingu. Dostawcą tej usługi jest firma Codevise Solutions Limited, Deutz-Mülheimer Straße 129, D-51063 Kolonia, która współpracuje z nami jako podmiot przetwarzający zgodnie z art. 28 RODO. 

(2) Za pomocą Pageflow można tworzyć złożone narracje z wykorzystaniem tekstów, zdjęć, plików wideo i audio z elementami interaktywnymi. Gdy korzystają Państwo z tych treści, nawiązywane jest połączenie z serwerami Codevise Solutions GmbH, Deutz-Mülheimer Straße 129, 51063 Kolonia. Przechowywanie w plikach dziennika ma na celu zapewnienie funkcjonalności strony internetowej. Na podstawie tych informacji można zagwarantować bezbłędne wyświetlanie na różnych urządzeniach i w różnych przeglądarkach oraz wyświetlać wersję zoptymalizowaną pod kątem dostępnej sytuacji sieciowej. Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. 

(3) W przypadku wywołania strony internetowej w plikach dziennika przetwarzane są następujące dane: adres IP komputera wysyłającego zapytanie, typ i wersja przeglądarki, używany system operacyjny, adres URL strony internetowej, która zainicjowała przekierowanie, nazwa hosta komputera wysyłającego zapytanie, godzina wysłania zapytania do serwera. Dane te są przetwarzane wyłącznie w wyżej wymienionych celach oraz w celu utrzymania bezpieczeństwa i funkcjonalności Pageflow. 

(4) Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO. Istnieje uzasadniony interes polegający na niezawodnym pod względem technicznym wyświetlaniu i optymalizacji strony internetowej – w tym celu konieczne jest gromadzenie plików dziennika serwera. 

(5) Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w Polityce Prywatności dostawcy usługi: https://www.pageflow.io/en/privacy-policy/

8) Prawa osoby, której dane dotyczą

8.1 Obowiązujące prawo ochrony danych zapewnia Państwu liczne prawa wobec administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie Państwa danych osobowych (prawo do uzyskania informacji, prawo do interwencji), które zostały wymienione poniżej:

- Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą zgodnie z art. 15 RODO; 
- Prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO; 
- Prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO; 
- Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO; 
- Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzaniazgodnie z art. 19 RODO; 
- Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO; 
- Prawo do wycofania udzielonej zgody zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO; 
- Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. 
 

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 18 
91522 Ansbach 
Tel.:+49 (0) 981 180093-0 
https://www.lda.bayern.de/de/kontakt.html
 

8.2 PRAWO DO GŁOSZENIA SPRZECIWU
JEŚLI W RAMACH WYWAŻENIA INTERESÓW PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE ZE WZGLĘDU NA NASZ PRZEWAŻAJĄCY UPRAWNIONY INTERES, W KAŻDEJ CHWILI MAJĄ PAŃSTWO PRAWO DO ZŁOŻENIA SPRZECIWU PRZECIWKO PRZETWARZANIU DANYCH Z POWODÓW WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI ZE SKUTKIEM NA PRZYSZŁOŚĆ.

JEŚLI SKORZYSTAJĄ PAŃSTWO Z TEGO PRAWA, ZAKOŃCZYMY PRZETWARZANIE ODNOŚNYCH DANYCH. ZASTRZEGAMY SOBIE JEDNAK PRAWO DO DALSZEGO PRZETWARZANIA DANYCH, JEŚLI BĘDZIEMY W STANIE PODAĆ WYSTARCZAJĄCE POWODY ZASŁUGUJĄCE NA OCHRONĘ I UZASADNIAJĄCE KONIECZNOŚĆ DALSZEGO PRZETWARZANIA DANYCH, KTÓRE BĘDĄ PRZEWAŻAĆ NAD PAŃSTWA INTERESAMI, PODSTAWOWYMI PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI LUB, JEŚLI PRZETWARZANIE SŁUŻY CELOM ZWIĄZANYM Z DOCHODZENIEM , WYKONYWANIEM LUB OBRONĄ ROSZCZEŃ PRAWNYCH.

JEŻELI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZEZ NAS PRZETWARZANE NA POTRZEBY REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ, MASZ PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE, ZE SKUTKIEM NA PRZYSZŁOŚĆ, WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY TAKIEJ REKLAMY. SPRZECIW MOŻNA ZŁOŻYĆ W SPOSÓB OPISANY POWYŻEJ.

JEŚLI SKORZYSTAJĄ PAŃSTWO Z TEGO PRAWA, ZAKOŃCZYMY PRZETWARZANIE ODNOŚNYCH DANYCH WYKORZYSTYWANYCH DO CELÓW ZWIĄZANYCH Z MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM.


W dowolnym momencie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych do celów reklamowych i analizy danych. Aby poinformować nas o swoim sprzeciwie dotyczącym reklamy, skorzystaj z następujących danych kontaktowych:

Julius Zorn GmbH
Juliusplatz 1
86551 Aichach
Deutschland 
Telefon: +49 (0) 8251 901 0
E-mail: info@juzo.de 
Dyrektor: Annerose Zorn, Jürgen Gold

9) Okres zapisywania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych oblicza się w oparciu o konkretną podstawę prawną, w związku z celem przetwarzania i – o ile mają zastosowanie – dodatkowo na podstawie właściwych ustawowych terminów przechowywania (np. terminów przechowywania wynikających z prawa handlowego i podatkowego).

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyraźnej zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.

W przypadku obowiązywania ustawowych terminów na przechowywanie danych osobowych, przetwarzanych w ramach zobowiązań wynikających z czynności prawnych lub podobnych czynności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dane te zostaną rutynowo usunięte po upływie okresu przechowywania, o ile nie są już niezbędne do realizacji umowy lub przygotowania do zawarcia umowy i/lub po naszej stronie wygasł prawnie uzasadniony interes w zakresie dalszego przechowywania tych danych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO dane te są przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, w myśl art. 21 ust. 1 RODO, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub gdy przetwarzanie służy do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń prawnych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO dane te są przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, w myśl art. 21 ust. 2 RODO.

Jeżeli z innych informacji dot. szczególnych przypadków przetwarzania zawartych w niniejszej polityce prywatności nie wynika inaczej, przechowywane dane osobowe zostaną ponadto usunięte, gdy nie będą dłużej wymagane do celu, w jakim zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone.

10) Przetwarzanie danych w celu realizacji zamówienia

10.1 W celu realizacji Twojego zamówienia współpracujemy z niżej wymienionym dostawcą lub dostawcami usług, którzy wspierają nas całkowicie lub częściowo w realizacji zawartych umów. Tym dostawcom usług przekazujemy pewne dane osobowe zgodnie z poniższymi informacjami.

Zebrane dane osobowe przekazujemy w ramach realizacji umowy firmie transportowej, której zleciliśmy dostawę, o ile jest to niezbędne do realizacji dostawy towaru. Dane dotyczące płatności przekazujemy w ramach realizacji płatności instytucji kredytowej, której zleciliśmy wykonanie usługi, o ile jest to niezbędne do realizacji płatności. Jeśli korzystamy z usług dostawcy usług płatniczych, poinformujemy Cię o tym wyraźnie poniżej. Podstawą prawną przekazywania danych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 

10.2 Przeprowadzanie oceny zdolności kredytowej

- Creditreform Augsburg
W przypadku płatności z góry (np. dostawa na fakturę), zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia oceny zdolności kredytowej w oparciu o metodę matematyczno-statystyczną w celu zabezpieczenia naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na określeniu zdolności płatniczej naszych klientów. Dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia oceny zdolności kredytowej przekazujemy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO następującemu dostawcy usług: 
Creditreform Augsburg Frühschutz & Wipperling KG 
Beethovenstraße 4 
86150 Augsburg

Informacja dotycząca zdolności kredytowej może zawierać wartości prawdopodobieństwa (tzw. wartości punktowe). Podstawę wartości punktowych zawartych w wyniku oceny dotyczącej zdolności kredytowej stanowi uznana, naukowa metoda matematyczno-statystyczna. Do obliczenia wartości punktowej wykorzystywane są między innymi, ale nie wyłącznie, dane dotyczące adresów. Wynik oceny zdolności kredytowej w odniesieniu do statystycznego prawdopodobieństwa wystąpienia zaległości płatniczych wykorzystujemy do podjęcia decyzji dotyczącej nawiązania, realizacji i zakończenia stosunku umownego. W dowolnym momencie możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu danych. W tym celu należy wysłać wiadomość do administratora danych lub do wyżej wymienionej instytucji kredytowej. Istnieje jednak możliwość, że nadal będziemy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli jest to konieczne do realizacji płatności wynikających z umowy.


Polityka Prywatności firmy Creditreform Augsburg: https://www.creditreform.de/augsburg/datenschutz

 

- IHD Gesellschaft für Kredit und Forderungsmanagement mbH
W przypadku ryzyka kredytowego przekazujemy Twoje dane (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, dane dotyczące firmy i ewentualnie dane dotyczące umowy i wierzytelności) do IHD Gesellschaft für Kredit und Forderungsmanagement mbH, Augustinusstr. 11 B, 50226 Frechen oraz w razie potrzeby do innych współpracujących wywiadowni gospodarczych na potrzeby oceny zdolności kredytowej, sprawdzenia możliwości dostawy na podany adres oraz obsługi windykacyjnej. Podstawę prawną takiego przekazywania danych stanowią art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przekazywanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO może się odbywać wyłącznie w przypadku, gdy jest to konieczne do zabezpieczenia uzasadnionych interesów naszej firmy, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, a które wymagają ochrony danych osobowych.

W celu podjęcia decyzji o nawiązaniu, realizacji lub zakończeniu stosunku umownego gromadzimy lub wykorzystujemy ponadto wygenerowane w zautomatyzowany sposób wartości prawdopodobieństwa, do obliczenia których mogą być wykorzystywane między innymi dane dotyczące adresu. Szczegółowe informacje na temat naszego partnera umownego, firmy IHD, w rozumieniu art. 14 RODO, a więc dotyczące celu biznesowego, celu przechowywania danych, podstawy prawnej, odbiorców danych IHD, prawa dostępu do danych oraz prawa do usunięcia i sprostowania, a także profilowania, można znaleźć pod adresem www.ihd.de/datenschutz/ . Informacje dotyczące ich partnerów umownych w zakresie wywiadu gospodarczego można znaleźć pod adresem:www.ihd.de/datenschutz#vertragspartner.

Stan na 29.06.2022