PL
  • International

  • English Version EN

Obrzęk lipidowy

Obrzęk lipidowy to bolesne zaburzenie dystrybucji tłuszczu, które dotyczy niemal wyłącznie kobiet. W przypadku obrzęku lipidowego komórki tłuszczowe odkładają się przede wszystkim w obrębie kończyn. Tłuszcz może gromadzić się na nogach, pośladkach, biodrach, a także na ramionach. W tych miejscach tkanka jest szczególnie wrażliwa na ucisk i ból. W przeciwieństwie do dolegliwości, na samo odkładanie się tłuszczu nie mają wpływu ani ćwiczenia, ani dieta. Tutaj znajdziesz aktualne informacje dotyczące przyczyn, objawów, diagnozowania i leczenia obrzęku lipidowego.

Definicja i pochodzenie pojęcia „obrzęk lipidowy”

Obrzęk lipidowy (gr. lip = tłuszcz) to bolesne schorzenie związane z tkanką tłuszczową. Jest to nierównomierne (nieproporcjonalne) symetryczne zaburzenie rozmieszczenia tkanki tłuszczowej, które występuje niemal wyłącznie u kobiet. Dotyczy ono tylko kończyn.

W przeszłości zakładano, że w tkance gromadzi się płyn, dlatego nadano chorobie nazwę obrzęku. Zgodnie z najnowszymi ustaleniami, w przypadku właściwego obrzęku lipidowego nie występuje opuchlizna spowodowana nagromadzeniem płynu tkankowego.

Zaburzona dystrybucja tkanki tłuszczowej

Nieproporcjonalność – tj. nierównomierne rozmieszczenie – w przypadku obrzęku lipidowego zawsze występuje symetrycznie na obu nogach lub obu ramionach. Nie dotyczy z kolei tułowia, głowy ani szyi. Tkanka tłuszczowa może gromadzić się równomiernie na udach i podudziach (tzw. „noga kolumnowa”), ramionach i przedramionach albo dotyczyć tylko ud lub podudzi. Obrzęk lipidowy obejmujący obszar ud i bioder jest określany jako „bryczesy”. Właściwy obrzęk lipidowy nigdy nie dotyczy stóp i dłoni. W efekcie zwykle powstaje skok obwodu – tj. pewien rodzaj stopnia – w stosunku do sąsiadującego zdrowego obszaru – tworzy się tzw. „mufa” lub „kołnierz”. Duże wybrzuszenia tkanki tłuszczowej w obrębie kolan, ud lub ramion nazywane są „wolami”.

Stopień ciężkości: Bóle kontra wygląd

Wygląd zewnętrzny kończyn nie idzie w parze z intensywnością subiektywnych dolegliwości. Oznacza to, że miejsca o dużym nagromadzeniu tkanki tłuszczowej mogą być mniej bolesne niż stosunkowo szczupłe kończyny. W związku z tym stosowana do 2023 roku standardowa klasyfikacja stadiów jest obecnie wykorzystywana jedynie do rozróżnienia wyglądu – tj. morfologii. Charakterystyka ma wyłącznie charakter opisowy. Do chwili obecnej nie istnieje klasyfikacja stadiów dolegliwości.

Klasyfikacja stadiów zróżnicowania morfologicznego

Klasyfikacja stadiów zróżnicowania morfologicznego


Przyczyny obrzęku lipidowego

Na obrzęk lipidowy chorują niemal wyłącznie kobiety. W związku z tym możliwe są dwa główne czynniki, tj. zaburzenia związane z chromosomem X lub specyficzne kobiece zaburzenia hormonalne. Bodźcem wyzwalającym tę przewlekłą chorobę są najczęściej zmiany hormonalne w organizmie, takie jak te obserwowane w okresie dojrzewania, w czasie lub po ciąży albo w okresie klimakterium. Jeśli choroba jest już obecna w organizmie, fazy te mogą prowadzić do zaostrzenia objawów, czyli rzutu choroby. Bardzo prawdopodobne wydają się być dziedziczne skłonności do obrzęku lipidowego. Oznacza to, że często choruje kilka żeńskich pokoleń rodziny. Dokładne przyczyny obrzęku lipidowego nie zostały jeszcze ostatecznie wyjaśnione naukowo.

Odsetek pacjentek chorujących na obrzęk lipidowy w populacji nie jest znany. W badaniach zwykle zakłada się wartość od 5 do 11% wszystkich kobiet. Choroba może rozwijać się stopniowo przez długi czas. Objawów często nie udaje się jednoznacznie zidentyfikować jako takie i pacjentki znoszą je przez długi czas. Ponadto czysto kliniczne podejście do diagnozowania prowadzi niekiedy do jego niepewnych rezultatów. Z tych powodów wiele przypadków obrzęku lipidowego pozostaje nierozpoznanych.

Warto wiedzieć

Więcej informacji, wskazówek i relacje chorych można również znaleźć na naszym blogu „Sprawa kobiet – inicjatywa dla chorych na obrzęk lipidowy.


Objawy towarzyszące obrzękowi lipidowemu

Objawy obrzęku lipidowego mogą pojawić się nagle lub nasilać stopniowo przez wiele miesięcy lub lat. Głównymi subiektywnymi objawami obrzęku lipidowego są bolesność uciskowa, bolesność dotykowa, bóle spontaniczne, a także uczucie ciężkości. W przypadku bolesności uciskowej pacjentka odczuwa ból nawet przy niewielkim nacisku. Bolesność dotykowa oznacza, że ból powoduje już sam dotyk. Spontaniczne bóle tkanek pojawiają się nagle i bez konkretnej przyczyny. Dochodzi do tego niekiedy bardzo dobrze widoczna dysproporcja obszarów ciała z częściowo wyraźnymi zgrubieniami tkanki tłuszczowej.

Na podstawie poniższych punktów możesz rozpoznać, czy masz obrzęk lipidowy.

Grafika – objawy obrzęku lipidowego

Objawy widoczne na zewnątrz

Istnieją objawy zewnętrzne, które bardzo ułatwiają rozpoznanie obrzęku lipidowego:

  • Obie nogi lub ramiona są nieproporcjonalnie duże, a stopy i dłonie szczupłe i bez obrzęku lipidowego.
  • Ciało wygląda, jakby było nieprawidłowo poskładane, górna część ciała jest stosunkowo szczupła, a nogi, częściowo pośladki, biodra lub ramiona znacznie obszerniejsze.
  • Rozmiary odzieży górnej i dolnej części ciała bardzo się od siebie różnią.
  • Uprawianie sportu, zdrowe odżywianie i stosowanie diety nie mają większego wpływu na obszary dotknięte chorobą, obwód nie zmniejsza się wcale lub zmniejsza się tylko nieznacznie.

Objawy odczuwalne wewnętrznie

Oprócz widocznych symptomów mogą również występować objawy czuciowe wskazujące na obrzęk lipidowy. Mogą się one nasilać po długotrwałym siedzeniu, staniu, chodzeniu albo w ciągu dnia, a nawet w wyniku działania wysokich temperatur:

  • Wyjątkowa wrażliwość tkanki na dotyk
  • Bolesność uciskowa
  • Kłujący ból spontaniczny
  • Uczucie ciężkości nóg lub ramion

Nie wszystkie z tych subiektywnych dolegliwości „muszą” wystąpić u każdej pacjentki z obrzękiem lipidowym. Jeśli zauważysz u siebie jeden lub kilka objawów, skontaktuj się z lekarzem specjalistą. Właściwe specjalizacje to limfologia i flebologia. Wczesne rozpoznanie jest ogromnie ważne dla zapewnienia optymalnego przebiegu leczenia i złagodzenia dolegliwości.


Diagnostyka obrzęku lipidowego

Diagnozowanie obrzęku lipidowego często trwa niestety bardzo długo, czasem dziesiątki lat. W wielu przypadkach obrzęk lipidowy jest mylony z innymi schorzeniami, takimi jak otyłość, obrzęk limfatyczny lub lipohipertrofia, tj. bezbolesne zaburzenie dystrybucji tłuszczu.

Obrzęk lipidowy jest diagnozowany klinicznie. Oznacza to, że do badania pacjentki nie stosuje się metod obrazowania. Lekarz wykorzystuje swoje własne zmysły. Szczególnie ważną rolę w diagnozowaniu obrzęku lipidowego odgrywają oględziny i badanie palpacyjne (dotykowe). Dla uzyskania wyczerpującego wywiadu lekarskiego systematycznie przeprowadza się rozmowy z pacjentką. Gromadzone są informacje dotyczące subiektywnego odczuwania dolegliwości i historii choroby w rodzinie.

Nie istnieją wymierne parametry potwierdzające obrzęk lipidowy. Aby wykluczyć inne choroby, można stosować różne metody badania instrumentalnego – takie jak diagnostyka ultrasonograficzna w celu wykluczenia obrzęku. Do diagnostyki różnicowej można również wykorzystywać parametry laboratoryjne, jednak nie nadają się one do potwierdzenia obrzęku lipidowego.

Na potrzeby wstępnej dokumentacji i kontroli przebiegu dokonuje się pomiarów wartości biometrycznych, takich jak masa ciała, wzrost oraz obwód talii i bioder. W przypadku obrzęku lipidowego wskaźnik masy ciała (BMI) nie jest wartością przydatną, ponieważ przy jego określaniu następuje przeszacowanie chorobowo nagromadzonej tkanki tłuszczowej. Bardziej wymierną wartością jest stosunek obwodu talii do wzrostu (waist to hight ratio). Na potrzeby planowania leczenia i kontroli przebiegu choroby należy wykonać dodatkowe pomiary dotkniętych chorobą kończyn. Do opisania dysproporcji można użyć ilorazu lipohipertrofii według Herpertza*, który jest również uzależniony od stopnia otyłości.

 

*LipQ = obwód w najgrubszym miejscu uda w cm / wzrost w cm  
32-35% = niewielka; 36-40% = umiarkowana; 41-45% = silna; 46-51% = masywna; >52% = gigantyczna

Leczenie obrzęku lipidowego

Po uzyskaniu potwierdzonej diagnozy możliwe i konieczne jest podjęcie działań terapeutycznych w celu zmniejszenia dolegliwości. Lekarz opracowuje „terapię mieszaną” indywidualnie dostosowaną do pacjentki i jej dolegliwości. Może przy tym wybierać spośród różnych opcji i dozować odpowiednie środki, podobnie jak w przypadku systemu modułowego.

Grafika – modułowa terapia obrzęku lipidowego
Grafika – modułowa terapia obrzęku lipidowego

Jakie choroby współistniejące i wtórne są typowe?

Ze względu na te choroby współistniejące i powikłania pacjentki z obrzękiem lipidowym powinny w razie potrzeby zasięgnąć porady u specjalistów w dziedzinie odżywiania, limfologii, ortopedii, dermatologii i flebologii.


Rozróżnienie pomiędzy obrzękiem lipidowym a lipohipertrofią, obrzękiem limfatycznym i otyłością

Osoby mające symetryczne zaburzenie dystrybucji tłuszczu na nogach lub ramionach, które jest bezbolesne, nie cierpią na obrzęk lipidowy. Takie schorzenie nosi nazwę lipohipertrofii i zwykle nie wymaga leczenia. W miarę upływu czasu może się ono jednak przekształcić w obrzęk lipidowy. Podobieństwa do obrzęku lipidowego istnieją również w przypadku obrzęku limfatycznego i otyłości. Poniższy przegląd pokazuje, w jaki sposób można rozróżnić wskazania:
 

 Obrzęk lipidowyLipohipertrofiaOtyłośćObrzęk limfatyczny
Gromadzenie tkanki tłuszczowej+++++++++(+)
Dysproporcja kończyn w stosunku do tułowia++++++(+)+
Obrzęk*ØØ(+)+++
Bolesność uciskowa+++ØØØ
Symetria+++Ø

Objaśnienie symboli:

+ do +++ występuje; (+) możliwe; Ø nie występuje
* Wielkość obrzęku jest zmienna i zawsze zależy od zakresu wcześniejszej terapii oraz stadium zaawansowania choroby.

Ważne

Taka autodiagnoza nie zastąpi wizyty u specjalisty. Wizyta u specjalisty jest niezbędna dla uzyskania prawidłowej diagnozy.