SV
  • International

  • English Version EN

Patellatendinit (PSS)

Vad är patellatendinit?

Vid patellatendinit handlar det om en kronisk inflammation där patellasenan fäster mot knäskålen. Denna uppstår oftast till följd av överbelastning och är lätt att diagnosticera eftersom smärtan tydligt kan lokaliseras till nedre delen av patella och kan framkallas vid undersökningen. 

Patellatendinitdelas in i fyra olika grader.  I första graden uppstår smärtan enbart efter kraftig belastning. I andra graden uppstår smärtan i belastningens inledningsskede och efter belastningen. I tredje graden är smärtan konstant. Fjärde graden innebär en ruptur av patellasenan. 

Patellatendinit är en av de vanligaste knäskadorna hos aktiva idrottare och elitidrottare. Särskilt sporter med hög belastning på patellasenan,  med många hopp och landningar, kan  leda till patellatendinit. Förutom vid höjdhopp och längdhopp uppkommer skadan ofta vid bollsporter som volleyboll och basket, men även vid tyngdlyftning eller löpning på hårt underlag.

Smärtpunkt patellatendinit

Lokalisering av smärtan

Patellatendinit är en inflammation i senan som förbinder lårmuskeln med skenbenet (tibia) via knäskålen (patella). Denna uppstår på framsidan under knäskålen, precis där patellasenan fäster mot patella.

 

Patellatendinit har flera olika namn 

De flesta känner nog till patellatendinit (PSS) under den gängse benämningen jumper’s knee eller hopparknä. Även fackbegreppen patellar tendinitis, patella tendinos, entesopati och patellar tendinopati används.


Orsaker till patellatendinit 

Patellatendinit uppstår till följd av kronisk överbelastning av senfästet. Här är belastningen som störst när knäet är böjt, eftersom senfästet då är vinklat och spänt. 

När patellatendinit uppstår kan i princip tre faktorer vara involverade: den aktiva rörelseapparaten (muskler och senor), den passiva  rörelseapparaten (skelett, leder och ligament) samt den individuella kroppsstrukturen.  

  • Överbelastning  

Särskilt i landningen efter ett hopp uppstår maximal belastning på knäskålen. Utöver intensiteten är det även relevant hur ofta belastningen sker och den individuella träningsnivån .

 

  • Belastning pga. muskulär obalans

Medfödd svaghet i ligamenten, korta eller stela lårmuskler, ett kortare ben eller annan fysisk obalans kan öka belastningen på patellasenan.

 

  • Högtstående knäskål

Vid högtstående knäskål – även kallat patella alta – har knäskålen förskjutits uppåt, vilket orsakar ökad belastning på patellasenan i böjfasen. Högtstående knäskål kan vara både medfött och förvärvat. 

 

  • Malalignment (felställning av patella) 

Om knäskålen pekar utåt leder det till extra belastning och kan medföra problem.


Helhetsbehandling av patellatendinit

För att skapa goda förutsättningar att kunna behandla patellatendinit är det viktigt att belastningen upphör. Beroende på intensitet rekommenderas ett uppehåll på sex till tolv veckor innan man försiktigt kan börja träna igen. 

Hjälpmedel

Vid kroniska eller akuta smärtor hjälper ett patellaband som JuzoFlex Patella Xtra till genom att styra och stabilisera knäskålen. Noppornas masserande effekt främjar blodcirkulationen och därmed läkningsprocessen. Om orsaken till patellatendiniten är en felställning i foten kan ortopediska inlägg hjälpa till att jämna ut obalansen. I svåra fall ger en ortos som JuzoPro Patella Xtec extra stabilitet och är därmed ännu mer effektiv.

Behandling med JuzoFlex Patella Xtra 

Optimal behandling av patellatendinit

JuzoFlex Patella Xtra används vid konservativ behandling av patellatendinit. Den syftar främst till att minska smärtsymptomen och främja läkningsprocessen. En pelott centrerar och stabiliserar knäskålen. Tack vare sin stimulerande och masserande effekt främjar nopporna läkningsprocessen. 

Behandlingen av patellatendinit kan ta upp till 16 veckor, och kräver mycket tålamod och engagemang från patientens sida. Om behandlingen avbryts i förtid kan patellatendiniten bli kronisk. Därför krävs en konsekvent behandling med JuzoFlex Patella Xtra, kompletterande fysikaliska åtgärder och övningar för rehabilitering.

Fysikalisk behandling

Beroende på grad, smärtbild och indikation kan olika former av fysikalisk terapi tillämpas vid patellatendinit. Utöver massage och fysioterapi tillämpas även värmebehandling, elektroterapi, ultraljud och stötvågsbehandling. De enskilda åtgärderna kan kombineras individuellt beroende på orsak.

Rörelse

För att minska belastningen på senfästet måste sportaktiviteter som innebär hopp och andra kraftiga eller upprepade drag eller belastningar undvikas. För att stärka den stabiliserande muskulaturen bör du i samråd med läkare övergå till skonsamma aktiviteter som cykling eller vattenlöpning. Att regelbundet sträcka ut lårmuskeln kan minska spänningen i knäskålen, medan andra  anpassade övningar kan jämna ut obalanser. 

Träningen bör särskilt bestå av excentriska övningar, där muskeln kontraheras i en jämn rörelse. Muskelspänningen som byggs upp upphör då långsamt och kontrollerat i den excentriska fasen. 

Stärkande och förebyggande övningar

Patellabandet förbättrar patellas fysiologiska styrning och främjar rörlighet utan smärta. Individuella övningar bidrar till att stärka den stöttande muskulaturen och jämna ut obalanser. I samarbete med behandlingspersonal har Juzo valt ut och utformat olika övningar.

Operation

Kirurgiska ingrepp är den sista utvägen i samband med patellatendinit. Om en konservativ behandling inte ger någon förbättring på lång sikt finns såväl öppen som minimalinvasiv kirurgi som alternativ.